s*kişen kimse

listen to the pronunciation of s*kişen kimse
Türkçe - İngilizce
fuck
Fornication Under Control of the King = FUCK
Fornication under control of the king
Word History: The obscenity fuck is a very old word and has been considered shocking from the first, though it is seen in print much more often now than in the past. Its first known occurrence, in code because of its unacceptability, is in a poem composed in a mixture of Latin and English sometime before 1500. The poem, which satirizes the Carmelite friars of Cambridge, England, takes its title, “Flen flyys,” from the first words of its opening line, “Flen, flyys, and freris,” that is, “fleas, flies, and friars.” The line that contains fuck reads “Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk.” The Latin words “Non sunt in coeli, quia,” mean “they [the friars] are not in heaven, since.” The code “gxddbov xxkxzt pg ifmk” is easily broken by simply substituting the preceding letter in the alphabet, keeping in mind differences in the alphabet and in spelling between then and now: i was then used for both i and j; v was used for both u and v; and vv was used for w. This yields “fvccant [a fake Latin form] vvivys of heli.” The whole thus reads in translation: “They are not in heaven because they fuck wives of Ely [a town near Cambridge].”
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
emphasis Fuck all is used to mean `nothing at all'. used when you are very annoyed about something
feelings Fuck is used to express anger or annoyance
To fuck someone means to have sex with them. Fuck is also a noun
Fuck is a rude and offensive word which you should avoid using
slang terms for sexual intercourse
{f} (Slang) copulate, have sexual intercourse (vulgar); break, ruin (E.g.: "If you don't handle the glass properly, you will fuck it")
{ü} exclamation expressing annoyance or surprise, exclamation that expresses frustration
{i} (Vulgar Slang) act of sexual intercourse; annoying or irritating person
An act of sexual intercourse
A sexual partner
To break or destroy; in which case, it is used with the word "up" afterward
A highly contemptible person
Used as an intensifier
Exclamation of surprise
Term of discontentment
Declaration or emphasis on one's feeling of awe or surprise, often used when observing a scene of grandeur or display of power
hiç kimse
anybody

Why doesn't anybody answer? - Neden hiç kimse cevaplamıyor?

He doesn't get along with anybody in the office. - Ofisteki hiç kimseyle uyuşmuyor.

hiç kimse
no one

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

No one shall be arbitrarily deprived of his property. - Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

hayalperest kimse
dreamer
kimse
anybody

Why doesn't anybody translate my sentences? - Niçin kimse benim cümlelerime katkıda bulunmuyor?

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

seyahat eden kimse
traveler
hiç kimse
anyone

Tom doesn't make exceptions for anyone. - Tom hiç kimse için ayrım yapmaz.

We will not tolerate anyone who engages in terrorism. - Teröre bulaşan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.

hiç kimse
nobody

Nobody can control us. - Hiç kimse bizi kontrol edemez.

Nobody lives in this house. - Bu evde hiç kimse yaşamıyor.

bağışta bulunan kimse
donor
oturan kimse
inhabitant
acayip kimse
crank
başa çıkılması zor kimse
handful
dışlanmış kimse
derelict
ılımlı kimse
moderate
ergin kimse
adult
yerli kimse
native
bağnaz kimse
zealot
başarısız kimse
loser
dışa dönük kimse
extrovert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

eşini paylaşan kimse
swinger
kendini ezdiren ve şikâyetçi olmayan kimse
doormat
kimse
anyone

Hide this in a safe place. I don't want anyone getting their hands on it. - Bunu güvenli bir yerde sakla. Ona kimsenin dokunmasını istemiyorum.

They said they hadn't seen anyone. - Onlar hiç kimseyi görmediklerini söylediler.

okumayı seven kimse
bookish
seksi kimse
sexy
sert kimse
tough
çubukla maden arayan kimse
dowser
ergin olmayan kimse
minor
sivil kimse
citizen
yerine geçen kimse
surrogate
inzivaya çekilmiş kimse
monk
işkence çekerek ölen kimse
martyr
ayırt edemeyen kimse
patient
aksi kimse
curmudgeon
alet olan kimse
stooge
aleyhte konuşan kimse
detractor
alçak kimse
fink
askerlik yapmayı doğru bulmayan kimse
conscientious objector
azat eden kimse
liberator
ağzının tadını bilen kimse
gourmet
aşağı tabakadan kimse
pariah
bahşiş veren kimse
tipper
bakan kimse
provider
başkasına muhtaç kimse
dependant
borç veren kimse
lender
bulan kimse
finder
burnu akan kimse
runny nose
caz meraklısı kimse
cat
cesur kimse
daredevil
dinlere değil tanrıya inanan kimse
deist
dolandırıcı kimse
charlatan
doymayan kimse
glutton
doğulu kimse
oriental
dışlanan kimse
leper
etiketleyen kimse
tagger
gözaltına alınan kimse
detainee
güler yüzlü kimse
smoothie
güzel konuşan kimse
conversationalist
halktan olan kimse
commoner
hastalığa eğilimi olan kimse
subject
hayırsever kimse
philanthropist
her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
hoşsohbet kimse
conversationalist
ilan eden kimse
announcer
insancıl kimse
philanthropist
içe dönük kimse
introvert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

içki içmeyen kimse
abstainer
işkolik kimse
workaholic
karı kocayı birbirinden soğutan kimse
alienator
kaybeden kimse
loser
kayırılan kimse
protege
kiraya veren kimse
lessor
kolay kanan kimse
pushover
kâğıt dağıtan kimse
dealer
küçük kimse
junior
kılıç kullanmakta usta kimse
blade
makineleşme karşıtı kimse
Luddite
olta ile balık tutan kimse
angler
oral çeken kimse
(Argo) cocksucker
post dolduran kimse
taxidermist
tapan kimse
worshipper
tecrübeli kimse
veteran
toplumdan uzak yaşayan kimse
recluse
utangaç kimse
shy
uyumlu kimse
conformist
yaranmaya çalışan kimse
adulator
yararlanan kimse
beneficiary
çubukla yeraltı suyu arayan kimse
dowser
çürüğe çıkan kimse
reject
özgürlükçü kimse
liberal
üstün kimse
superior
alıngan kimse
sensitive
acemi kimse
greenhorn
aksi (kimse)
contrary
alacak olan kimse
(Ticaret) recipient
aptal kimse
fool
bale düzenleyen kimse
(Muzik) choreograph
başka hiç kimse
no one else
başlatan kimse
initiator
beceriksiz (kimse)
incompetent
bir yerde oturan kimse
habitant
bir yerde oturan kimse
occupant
bir yerde oturan kimse
calm
cesur kimse
lion
cesur kimse
dare devil
ciddi olan (kimse)
intense
ciro eden kimse
(Ticaret) endorsee
cüretli kimse
daredevil
dengesiz (kimse)
disturbed
destekleyen kimse
supporter
din adamı olmayan kimse
laity
dini hinduizm olan kimse
hindu
disiplin kuran kimse
disciplinarian
dırdır eden kimse
nagger
edepsiz kimse
(Argo) cocksucker
elde eden kimse
beneficiary
elinde bulunduran kimse
bearer
elinden her iş gelen kimse
jack-of-all-trades
emekli kimse
pensioner
evden çıkmayan kimse
(deyim) stay-at-home
eziyet çektiren kimse
torment
garanti eden kimse
(Ticaret) warrantor
garip bir kimse
queer fish
garip kimse
crank
garip kimse
oddity
giysi biçip diken kimse
tailor
görülemeyen şeyleri görebilen kimse
clairvoyant
güvenilir kimse
stand-by
hedefi iyi vuramayan kimse
a poor shot
her kimse
whomever
hikaye anlatan kimse
storyteller
hinduizm dininden olan kimse
hindu
hiç bir kimse
nemine
hiç kimse
never a one
icat eden kimse
originator
ilgi çeken kimse
draw
kendini adayan kimse
knight
kimse
man

No man is without his faults. - Hiç kimse hatasız değildir.

No one is sure how many people died. - Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi.

kimse
dodger
kimse mükemmel değildir
nobody is perfect
kinci kimse
hater
konferans veren kimse
lecturer
korkunç kimse
ogre
kurnaz kimse
fox
kurnaz olmayan (kimse)
simpleminded
küçük düşürücü kimse
detractor
kısmen geri zekalı kimse
moron
liberal kimse
liberal
lisans veren kimse
(Ticaret) licensor
melek gibi kimse
angel
mesele çıkaran kimse
troublemaker
meslekten olmayan kimse
laymen
misyon sahibi kimse
missionary
mutluluk dileyen kimse
well-wisher
nevrotik kimse
neurotic
olumsuz oy veren kimse
no
otel işleten kimse
(Turizm) publican
pipo içen kimse
smoker
pratik (kimse)
practical
rahip olmayan kimse
laymen
sakso yapan kimse
(Argo) cocksucker
sakso çeken kimse
(Argo) cocksucker
samimi (kimse)
warm
sedye taşıyan kimse
stretcher-bearer
sendikaya üye olmayan kimse
(Ticaret) outsider
sevilmeyen kimse
fly in the ointment
sevimsiz kimse
fagot
sevimsiz kimse
faggot
seyahat eden kimse
traveller
sinirli kimse
(Argo) wuss
sosyetik kimse
socialite
soylu kimse
blue blood
spam mail gönderen kimse
(Bilgisayar) spammer
stil veren kimse
stylist
sıkıcı şey veya kimse
nuisance
sıkıntı veren kimse
nuisance
taklit eden kimse
mimic
taklit eden kimse
copycat
tayin edilen kimse
transfer
tedarik eden kimse/firma
supplier
tembel kimse
deadbeat
titiz (kimse)
precise
titrek (kimse)
rickety
toptan mal alıp satan kimse
(Ticaret) wholesaler
tuhaf (kimse)
creep
tuhaf (kimse)
spooky
tuhaf (kimse)
weirdo
tuhaf (kimse)
weirdy
tuhaf bir kimse
queer fish
tutucu kimse
die-hard
yangın çıkaran kimse
incendiary
yerini alan kimse/şey
replacement
yiyecek sağlayan kimse
caterer
yolculuk eden kimse
voyager
yönetici kimse
custodian
zevk düşkünü kimse
good-time charlie
zevk sahibi kimse
epicure
zorla alan kimse
extortioner
zındık (kimse)
atheistic
zıt karakterli kimse
pole
çekici kimse
knockout
Türkçe - Türkçe

s*kişen kimse teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tecrübeli kimse
kalifiye
s*kişen kimse