s*kişen kimse

listen to the pronunciation of s*kişen kimse
Türkçe - İngilizce

s*kişen kimse teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

fuck If I catch you again hitting my cat I am going to fuck you up. I am telling you this is your last chance. - Bir daha seni kedimi döverken görürsem seni rezil edeceğim. Bu sana son uyarım.
Fornication Under Control of the King = FUCK
Fornication under control of the king
Word History: The obscenity fuck is a very old word and has been considered shocking from the first, though it is seen in print much more often now than in the past. Its first known occurrence, in code because of its unacceptability, is in a poem composed in a mixture of Latin and English sometime before 1500. The poem, which satirizes the Carmelite friars of Cambridge, England, takes its title, “Flen flyys,” from the first words of its opening line, “Flen, flyys, and freris,” that is, “fleas, flies, and friars.” The line that contains fuck reads “Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk.” The Latin words “Non sunt in coeli, quia,” mean “they [the friars] are not in heaven, since.” The code “gxddbov xxkxzt pg ifmk” is easily broken by simply substituting the preceding letter in the alphabet, keeping in mind differences in the alphabet and in spelling between then and now: i was then used for both i and j; v was used for both u and v; and vv was used for w. This yields “fvccant [a fake Latin form] vvivys of heli.” The whole thus reads in translation: “They are not in heaven because they fuck wives of Ely [a town near Cambridge].”
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
emphasis Fuck all is used to mean `nothing at all'. used when you are very annoyed about something
feelings Fuck is used to express anger or annoyance
To fuck someone means to have sex with them. Fuck is also a noun
Fuck is a rude and offensive word which you should avoid using
slang terms for sexual intercourse
{f} (Slang) copulate, have sexual intercourse (vulgar); break, ruin (E.g.: "If you don't handle the glass properly, you will fuck it")
{ü} exclamation expressing annoyance or surprise, exclamation that expresses frustration
{i} (Vulgar Slang) act of sexual intercourse; annoying or irritating person
An act of sexual intercourse
A sexual partner
To break or destroy; in which case, it is used with the word "up" afterward
A highly contemptible person
Used as an intensifier
Exclamation of surprise
Term of discontentment
Declaration or emphasis on one's feeling of awe or surprise, often used when observing a scene of grandeur or display of power
hiç kimse
anybody Is anybody watching us? - Kimse bizi izliyor mu?
hiç kimse
no one
hayalperest kimse
dreamer Altemur is a dreamer. - Batu bir hayalperest.
kimse
anybody Is anybody watching us? - Kimse bizi izliyor mu?
seyahat eden kimse
traveler
hiç kimse
anyone Anyone at any age can learn Esperanto. - Her yaştaki kimse Esperanto öğrenebilir.
hiç kimse
nobody Nobody knew. - Kimse bilmiyordu.
bağışta bulunan kimse
donor
oturan kimse
inhabitant
acayip kimse
crank
başa çıkılması zor kimse
handful
dışlanmış kimse
derelict
ılımlı kimse
moderate Taking moderate exercise will keep you healthy. - Ilımlı egzersiz yapmak sizi sağlıklı tutacaktır.
ergin kimse
adult The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. - Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.
yerli kimse
native The best way to get better at French is to speak French with native speakers. - Fransızcada daha iyi olmanın en iyi yolu yerli konuşucularla Fransızca konuşmak.
bağnaz kimse
zealot
başarısız kimse
loser No one likes the loser. - Kaybedeni kimse sevmez.
dışa dönük kimse
extrovert It is known that Siamese cats are extrovert. - Siyam kedilerinin dışa dönük olduğu bilinir.
eşini paylaşan kimse
swinger
kendini ezdiren ve şikâyetçi olmayan kimse
doormat
kimse
anyone Anyone at any age can learn Esperanto. - Her yaştaki kimse Esperanto öğrenebilir.
okumayı seven kimse
bookish
seksi kimse
sexy Mine is a sexy woman. - Mine seksi bir kadın.
sert kimse
tough Batu doesn't look so tough. - Rauf çok sert görünmüyor.
çubukla maden arayan kimse
dowser
ergin olmayan kimse
minor A minor is dependent on his parents. - Ergin olmayan biri ebeveynlerine bağlıdır.
sivil kimse
citizen
yerine geçen kimse
surrogate
inzivaya çekilmiş kimse
monk
işkence çekerek ölen kimse
martyr
ayırt edemeyen kimse
patient
aksi kimse
curmudgeon
alet olan kimse
stooge
aleyhte konuşan kimse
detractor
alçak kimse
fink
askerlik yapmayı doğru bulmayan kimse
conscientious objector
azat eden kimse
liberator
ağzının tadını bilen kimse
gourmet
aşağı tabakadan kimse
pariah
bahşiş veren kimse
tipper
bakan kimse
provider
başkasına muhtaç kimse
dependant
borç veren kimse
lender Neither a borrower nor a lender be! - Ne borçlu ne de ödünç veren ol!
bulan kimse
finder
burnu akan kimse
runny nose
caz meraklısı kimse
cat
cesur kimse
daredevil
dinlere değil tanrıya inanan kimse
deist
dolandırıcı kimse
charlatan
doymayan kimse
glutton
doğulu kimse
oriental
dışlanan kimse
leper
etiketleyen kimse
tagger
gözaltına alınan kimse
detainee
güler yüzlü kimse
smoothie
güzel konuşan kimse
conversationalist
halktan olan kimse
commoner One of England's kings abdicated the throne in order to marry a commoner. - İngiltere krallarından biri, halktan biriyle evlenmek için tahttan çekildi.
hastalığa eğilimi olan kimse
subject
hayırsever kimse
philanthropist
her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
hoşsohbet kimse
conversationalist
ilan eden kimse
announcer
insancıl kimse
philanthropist
içe dönük kimse
introvert
içki içmeyen kimse
abstainer
işkolik kimse
workaholic Oğuz hopes he doesn't become a workaholic like his father. - Harun babası gibi bir işkolik olmamayı umuyor.
karı kocayı birbirinden soğutan kimse
alienator
kaybeden kimse
loser No one likes the loser. - Kaybedeni kimse sevmez.
kayırılan kimse
protege
kiraya veren kimse
lessor
kolay kanan kimse
pushover
kâğıt dağıtan kimse
dealer
küçük kimse
junior She is five years junior to me. - O benden beş yıl daha küçük.
kılıç kullanmakta usta kimse
blade
makineleşme karşıtı kimse
Luddite
olta ile balık tutan kimse
angler
oral çeken kimse
(Argo) cocksucker
post dolduran kimse
taxidermist
tapan kimse
worshipper
tecrübeli kimse
veteran
toplumdan uzak yaşayan kimse
recluse
utangaç kimse
shy
uyumlu kimse
conformist Yavuz is a conformist. - Ertuğrul uyumlu biri.
yaranmaya çalışan kimse
adulator
yararlanan kimse
beneficiary
çubukla yeraltı suyu arayan kimse
dowser
çürüğe çıkan kimse
reject
özgürlükçü kimse
liberal Altemur is a liberal. - Haldun bir özgürlükçü.
üstün kimse
superior ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency. - ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır.
alıngan kimse
sensitive
acemi kimse
greenhorn
aksi (kimse)
contrary If you do that, it will only bring about a contrary effect. - Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak.
alacak olan kimse
(Ticaret) recipient
aptal kimse
fool Korkut is acting like a fool. - Batu bir aptal gibi davranıyor.
bale düzenleyen kimse
(Muzik) choreograph
başka hiç kimse
no one else No one else spoke. - Başka kimse konuşmadı.
başlatan kimse
initiator
beceriksiz (kimse)
incompetent Yavuz seems to be incompetent. - Faruk beceriksiz görünüyor.
bir yerde oturan kimse
habitant
bir yerde oturan kimse
occupant
bir yerde oturan kimse
calm
cesur kimse
lion
cesur kimse
dare devil
ciddi olan (kimse)
intense
ciro eden kimse
(Ticaret) endorsee
cüretli kimse
daredevil
dengesiz (kimse)
disturbed
destekleyen kimse
supporter
din adamı olmayan kimse
laity
dini hinduizm olan kimse
hindu India was Hindu, then it became Buddhist, then it became Hindu again, as Hinduism reabsorbed Buddhism. - Hindistan Hindu'ydu, sonra Budist oldu, sonra tekrar Hindu oldu ve Hinduizm Budizm'i tekrar emdi.
disiplin kuran kimse
disciplinarian
dırdır eden kimse
nagger
edepsiz kimse
(Argo) cocksucker
elde eden kimse
beneficiary
elinde bulunduran kimse
bearer
elinden her iş gelen kimse
jack-of-all-trades
emekli kimse
pensioner
evden çıkmayan kimse
(deyim) stay-at-home
eziyet çektiren kimse
torment Mine used to torment her younger sister. - Mine küçük kız kardeşine eziyet ederdi.
garanti eden kimse
(Ticaret) warrantor
garip bir kimse
queer fish
garip kimse
crank
garip kimse
oddity
giysi biçip diken kimse
tailor
görülemeyen şeyleri görebilen kimse
clairvoyant
güvenilir kimse
stand-by
hedefi iyi vuramayan kimse
a poor shot
her kimse
whomever
hikaye anlatan kimse
storyteller My uncle’s whole family came to hear the storyteller, and even some of my aunt’s relatives from the neighboring housing on the other side of the hill. - Amcamın bütün ailesi hikaye anlatıcısını dinlemek için geldi ve tepenin diğer tarafındaki komşu konuttan halamın akrabalarından bazıları bile.
hinduizm dininden olan kimse
hindu India was Hindu, then it became Buddhist, then it became Hindu again, as Hinduism reabsorbed Buddhism. - Hindistan Hindu'ydu, sonra Budist oldu, sonra tekrar Hindu oldu ve Hinduizm Budizm'i tekrar emdi.
hiç bir kimse
nemine
hiç kimse
never a one
icat eden kimse
originator
ilgi çeken kimse
draw
kendini adayan kimse
knight "Knock knock, is anyone home?" "Go away!" "I can't hear you." "Okay, what is it?" "Allow me to introduce myself. I am Geronimo Stilton." "What do you want?" "Your Highness, allow me to cross your kingdom so that I can get—" "Denied." "But—" "Unless you're a true warrior." "Believe me when I tell you that I am NOT a knight." "So you have no sword?" "Not even one. I am not a knight." "How about a piece of the Triforce?" "I am NOT a knight!" "You look like a knight on this picture I found on your website." "I am not a knight!" "Then go away." "But... okay." - "Tak tak, evde kimse var mı?" "Defol git!" "Seni duyamıyorum." "Tamam, ne var" "Kendimi tanıtmama izin ver.Ben Geronimo Stilton." "Ne istiyorsun?" "Ekselansları, Krallığınızdan geçmeme izin verin böylece ben-" "Reddedildi." "Ama-" "Eğer gerçek bir savaşçı değilsen." "İnan bana şövalye değilim." "Öyleyse hiç kılıcın yok? "Bir tane bile yok." " Şövalye değilim." "Triforce parçası için ne diyeceksin?" "Şövalye değilim!" "Web sitende bulduğum bu resimde bir şövalyeye benziyorsun." "Şövalye değilim!" "Hadi defol git." "Ama... Tamam."
kimse
man
kimse
dodger
kimse mükemmel değildir
nobody is perfect Nobody is perfect. - Hiç kimse mükemmel değil.
kinci kimse
hater
konferans veren kimse
lecturer
korkunç kimse
ogre
kurnaz kimse
fox
kurnaz olmayan (kimse)
simpleminded
küçük düşürücü kimse
detractor
kısmen geri zekalı kimse
moron I never realized that Korkut is such a moron. - Rauf'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.
liberal kimse
liberal Are you a liberal or conservative? - Liberal mi yoksa muhafazakar mısın?
lisans veren kimse
(Ticaret) licensor
melek gibi kimse
angel She looked like an angel. - O bir melek gibi görünüyordu.
mesele çıkaran kimse
troublemaker
meslekten olmayan kimse
laymen
misyon sahibi kimse
missionary
mutluluk dileyen kimse
well-wisher
nevrotik kimse
neurotic
olumsuz oy veren kimse
no
otel işleten kimse
(Turizm) publican
pipo içen kimse
smoker My uncle is a very heavy smoker; tobacco is indispensable to him. - Amcam çok sigara içen biridir; tütün onun için kaçınılmazdır.
pratik (kimse)
practical What you're suggesting is just not practical. - Önerdiğin şey sadece pratik değil.
rahip olmayan kimse
laymen
sakso yapan kimse
(Argo) cocksucker
sakso çeken kimse
(Argo) cocksucker
samimi (kimse)
warm The new president was a warm and friendly man. - Yeni başkan, sıcak ve samimi bir insandı.
sedye taşıyan kimse
stretcher-bearer
sendikaya üye olmayan kimse
(Ticaret) outsider
sevilmeyen kimse
fly in the ointment
sevimsiz kimse
fagot
sevimsiz kimse
faggot
seyahat eden kimse
traveller
sinirli kimse
(Argo) wuss
sosyetik kimse
socialite
soylu kimse
blue blood
spam mail gönderen kimse
(Bilgisayar) spammer
stil veren kimse
stylist
sıkıcı şey veya kimse
nuisance
sıkıntı veren kimse
nuisance Feridun is a real nuisance. - Oğuz gerçek bir sıkıntı.
taklit eden kimse
mimic A parrot can mimic a person's voice. - Papağan bir insanın sesini taklit edebilir.
taklit eden kimse
copycat
tayin edilen kimse
transfer
tedarik eden kimse/firma
supplier
tembel kimse
deadbeat
titiz (kimse)
precise I should've been more precise. - Daha titiz olmalıydım.
titrek (kimse)
rickety
toptan mal alıp satan kimse
(Ticaret) wholesaler
tuhaf (kimse)
creep
tuhaf (kimse)
spooky When there are no men around, the night is somewhat spooky. - Etrafta hiç kimse yokken, gece bir şekilde korkutucu oluyor.
tuhaf (kimse)
weirdo What a weirdo. - Ne tuhaf bir tip.
tuhaf (kimse)
weirdy
tuhaf bir kimse
queer fish
tutucu kimse
die-hard
yangın çıkaran kimse
incendiary
yerini alan kimse/şey
replacement Your replacement has already been chosen. - Senin yerine alınacak kimse zaten seçildi.
yiyecek sağlayan kimse
caterer
yolculuk eden kimse
voyager
yönetici kimse
custodian
zevk düşkünü kimse
good-time charlie
zevk sahibi kimse
epicure
zorla alan kimse
extortioner
zındık (kimse)
atheistic Nobody here lives an atheistic life. During disasters and during fortunes everyone relies on God. - Burada kimse Ateist bir yaşam sürmez. Afetler sırasında veya güzel günlerde herkes Tanrı'ya inanır.
zıt karakterli kimse
pole
çekici kimse
knockout
Türkçe - Türkçe

s*kişen kimse teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tecrübeli kimse
kalifiye
s*kişen kimse