deliberately

listen to the pronunciation of deliberately
Английский Язык - Турецкий язык

Определение deliberately в Английский Язык Турецкий язык словарь

kasten O, sokakta kasten beni görmezlikten geldi. - She deliberately ignored me on the street.
kasıtlı olarak Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.
mahsus
inadına
kasti olarak
bile bile
tasarlayarak
kasıtlı/temkinli şekilde
incelikli bir şekilde
bilerek Bilerek onu tehlikeye maruz bıraktı. - He deliberately exposed her to danger.
not deliberately considered or pondered; hasty
kasten kabul edilmez ya da düşündü; acele
Английский Язык - Русский Язык
Английский Язык - Английский Язык

Определение deliberately в Английский Язык Английский Язык словарь

Taking one's time, slowly and carefully After being called upon, he strode deliberately up to the blackboard.
Intentionally, or after deliberation; not accidentally He deliberately broke that, didn't he?.
intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner
{a} circumspectly, advisedly, cooly
Taking ones time, slowly and carefully
With careful consideration, or deliberation; circumspectly; warily; not hastily or rashly; slowly; as, a purpose deliberately formed
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
in a deliberate unhurried manner; "she was working deliberately"
deliberately
Избранное