prose writer

listen to the pronunciation of prose writer
İngilizce - Türkçe
nesir yazarı
düzyazi yazarı, neşir yazarı
İngilizce - İngilizce
one who writes prose
prose writer