prose writer

listen to the pronunciation of prose writer
İngilizce - Türkçe

prose writer teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nesir yazarı
düzyazi yazarı, neşir yazarı
İngilizce - İngilizce

prose writer teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

one who writes prose
prose writer