nesir

listen to the pronunciation of nesir
Türkçe - İngilizce
prose

This poem combines prose with poetry. - Bu şiir nesir ile şiiri birleştirir.

prose (as opposed to poetry)
prose düzyazı
nesir edebiyatı
prose literature
nesir biçimi
prosaism
nesir yazarı
(Edebiyat) prosaist
ingiliz nesir edebiyatı
english prose literature
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hayvan aksırması
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
(Osmanlı Dönemi) şiir ve manzum şekilde olmayan yazılar. Düz yazı
Düz yazı: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Beyatlı
nesir