İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
vol-ta dö-şe-me add into favorites
2 Çelik kirişler arasına normal tuğlaların kemer şeklinde örülmesiyle elde edilen eski bir çeşit döşeme  İnşaat