İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
kır-mı-zı baş-lık-lı kız add into favorites
1 red riding hood
2 Little Red Riding Hood, Redriding Hood  Edebiyat
3 little red riding hood