İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
kı-ra-ğı-laş-ma add into favorites
2 Gaz halindeki bir maddenin katı hale dönüşmesi