İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
hy-pe-ri-cum
UK US AU 
add into favorites
1 Binbirdelik otu (Hypericum perforatum), Sarı kantaron, Kılıç otu, Mayasıl otu ve Koyunkıran olarak da bilinir, sarı kantarongiller (Hypericaceae) familyasına dahil bir bitki türü  Botanik, Bitkibilim
2 koyun kıran  Botanik, Bitkibilim
 
3 Any of many flowering plants of the genus Hypericum; the St John's worts
4 (also Herba Hyperici) A genus of about 400 species of flowering plants in the family Hypericaceae  Botanik, Bitkibilim
5 John's-wort
6 A genus of plants, generally with dotted leaves and yellow flowers; called also St
7 large almost cosmopolitan genus of evergreen or deciduous shrubs and herbs with often showy yellow flowers; cosmopolitan except tropical lowlands and arctic or high altitudes and desert regions