İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
de-rin-lik öl-çer add into favorites
1 depth meter
2 depth finder
3 depth gauge
4derinlikölçer bathometer  isim
5derinlikölçer fathometer  isim
6derinlikölçer instrument for measuring underwater depth using sound
7derinlikölçer device for measuring depths
 
8derinlikölçer Denizin derinliğini ölçmeye yarayan alet
9derinlikölçer Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre