İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
bo-zul-dum add into favorites
1bozulmak spoil  fiil
2bozulmak be destroyed
3bozulmak deteriorate  Hukuk
4bozulmak break down
5bozulmak fall off
6bozulmak degrade
7bozulmak embarrassed
8bozulmak decline  fiil
9Bozulmak get spoilt - "you needn't have preparedso much food. we are only three persons and can't eat all of it.It willget spoilt."
10bozulmak rot
11bozulmak conk
12bozulmak go haywire  Konuşma Dili
13bozulmak decompose
14bozulmak break
15bozulmak bust  fiil
16bozulmak decay  fiil
17bozulmak collapse  fiil
18bozulmak go to ruin  deyim
19bozulmak upset
20bozulmak wither
21bozulmak to be disconcerted
22bozulmak to be corrupted
23bozulmak taint
24bozulmak balls up  deyim
25bozulmak fall into decay  deyim
26bozulmak be on the blink  Konuşma Dili
27bozulmak go for a burton  Konuşma Dili
28bozulmak go to rack and ruin  deyim
29bozulmak fall to pieces  deyim
30bozulmak go from bad to worse  Konuşma Dili
31bozulmak ebb  fiil
32bozulmak downhill
33bozulmak sour  fiil
34bozulmak retrogress  fiil
35bozulmak retrograde  fiil
36bozulmak lose face
37bozulmak perish  fiil
38bozulmak stale  fiil
39bozulmak cark it  Argo
40bozulmak turn  fiil
41bozulmak turn sour
42bozulmak fizzle
43bozulmak go wrong
44bozulmak stop working properly
45bozulmak get out of hand
46bozulmak fail  fiil
47bozulmak dwindle  fiil
48bozulmak get out of order
49bozulmak go bad
50bozulmak go to the dogs  konuşma dili
51bozulmak go under
52bozulmak go sour
53bozulmak go off
54bozulmak disrupt  fiil
55bozulmak one's face cloud over
56bozulmak (Askeriye) to be decisively defeated, be routed
57bozulmak (for a specified amount of money) to be changed, be broken into smaller units
58bozulmak to get thin and wan
59bozulmak to feel resentful towards, be riled at, be irritated with; to get angry at
60bozulmak (for plans, a system) to be upset, be spoiled
61bozulmak (for food) to spoil, go bad
62bozulmak (for a specified amount of money) to be changed, be exchanged for another currency
63bozulmak to be embarrassed, be discomfited, be discountenanced
64bozulmak (for a garment's seams) to be ripped out or (for a garment) to be cut up (so that it can be remade)
65bozulmak be corrupted
66bozulmak for the harvest in (a specified place) to be completed
67bozulmak law to be abrogated, quashed, or overturned
68bozulmak (for an agreement) to be violated
69bozulmak (for a place) to be messed up
70bozulmak to be spoiled, ruined, harmed, damaged, marred, or impaired
71bozulmak addle
72bozulmak cause concern
73bozulmak to spoil, to deteriorate, to go bad, to go sour, to turn sour; to rot, to sour, to decompose, to decay; to be disconcerted, to be embarrassed, to look small, to feel small; to become depraved, to be corrupted; to break down, to go wrong, to conk out
74bozulmak taint; upset
75bozulmak be disconcerted
76bozulmak be embarrassed
77bozulmak go downhill
78bozulmak flyblow
79bozulmak go to pot
80bozulmak repine
81bozulmak putrefy
82bozulmak burn out
83bozulmak become depraved
84bozulmak became tainted
85bozulmak conk out
86bozulmak corrupted
87bozulmak dog
88bozulmak disconcerted
89bozulmak degenerate
More results
90Bozulmak MERC
91Bozulmak berbat olmak
92Bozulmak TEGAYYÜR
93bozulmak Bir şeye kızmak, içerlemek
94bozulmak Dağılmak, bozguna uğramak
95bozulmak Arızalanmak
96bozulmak fasit olmak
97bozulmak İyi ve değerli niteliğini yitirmek
98bozulmak Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
99bozulmak Bir şeye kızmak, içerlemek:"Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz bozulan adam salıncaktan atladı."- O. C. Kaygılı
100bozulmak Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek. İyi ve değerli niteliğini yitirmek:"Stüdyo öyle karanlık ki gözlerim bozuluyor."- S. Birsel
101bozulmak Sağlığını yitirip zayıflamak
102bozulmak Dağılmak, bozguna uğramak:"Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez'den geçiyordu."- Ö. Seyfettin
103bozulmak Bozma işine konu olmak
104bozulmak Taşıt arızalanmak
105bozulmak Bozma işine konu olmak:"Pazarlık bozulur, nişan bozulur, makine bozulur, mal bozulur."- B. Felek
More results