İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
bo-zul-dum add into favorites
1bozulmak be destroyed
2bozulmak spoil
3bozulmak deteriorate  Hukuk
4bozulmak break down
5bozulmak fall off
6bozulmak degrade
7bozulmak decline  fiil
8bozulmak embarrassed
9Bozulmak get spoilt - "you needn't have preparedso much food. we are only three persons and can't eat all of it.It willget spoilt."
10bozulmak conk
11bozulmak rot
12bozulmak go haywire
13bozulmak retrogress  fiil
14bozulmak downhill
15bozulmak sour  fiil
16bozulmak retrograde  fiil
17bozulmak perish  fiil
18bozulmak fizzle
19bozulmak lose face
20bozulmak stale  fiil
21bozulmak taint  fiil
22bozulmak break
23bozulmak cark it  Argo
24bozulmak decompose
25bozulmak upset  fiil
26bozulmak turn sour
27bozulmak turn  fiil
28bozulmak go wrong
29bozulmak go under
30bozulmak disrupt  fiil
31bozulmak dwindle  fiil
32bozulmak decay  fiil
33bozulmak collapse  fiil
34bozulmak ebb  fiil
35bozulmak fail  fiil
36bozulmak go sour
37bozulmak go to the dogs  konuşma dili
38bozulmak go off
39bozulmak go bad
40bozulmak get out of hand
41bozulmak get out of order
42bozulmak bust  fiil
43bozulmak law to be abrogated, quashed, or overturned
44bozulmak for the harvest in (a specified place) to be completed
45bozulmak (for a garment's seams) to be ripped out or (for a garment) to be cut up (so that it can be remade)
46bozulmak (for an agreement) to be violated
47bozulmak to be embarrassed, be discomfited, be discountenanced
48bozulmak (Askeriye) to be decisively defeated, be routed
49bozulmak (for a specified amount of money) to be changed, be broken into smaller units
50bozulmak (for a specified amount of money) to be changed, be exchanged for another currency
51bozulmak be corrupted
52bozulmak be disconcerted
53bozulmak conk out
54bozulmak burn out
55bozulmak become depraved
56bozulmak be embarrassed
57bozulmak became tainted
58bozulmak to get thin and wan
59bozulmak to feel resentful towards, be riled at, be irritated with; to get angry at
60bozulmak addle
61bozulmak (for a place) to be messed up
62bozulmak (for plans, a system) to be upset, be spoiled
63bozulmak (for food) to spoil, go bad
64bozulmak to be spoiled, ruined, harmed, damaged, marred, or impaired
65bozulmak to spoil, to deteriorate, to go bad, to go sour, to turn sour; to rot, to sour, to decompose, to decay; to be disconcerted, to be embarrassed, to look small, to feel small; to become depraved, to be corrupted; to break down, to go wrong, to conk out
66bozulmak taint; upset
67bozulmak cause concern
68bozulmak corrupted
69bozulmak wither
70bozulmak balls up  deyim
71bozulmak to be disconcerted
72bozulmak to be corrupted
73bozulmak stop working properly
74bozulmak fall into decay  deyim
75bozulmak fall to pieces  deyim
76bozulmak go from bad to worse  Konuşma Dili
77bozulmak go for a burton  Konuşma Dili
78bozulmak be on the blink  Konuşma Dili
79bozulmak go to rack and ruin  deyim
80bozulmak go to ruin  deyim
81bozulmak repine
82bozulmak flyblow
83bozulmak dog
84bozulmak degenerate
85bozulmak disconcerted
86bozulmak go downhill
87bozulmak one's face cloud over
88bozulmak putrefy
89bozulmak go to pot
90bozulma corruption  isim
91bozulma deterioration  isim
92bozulma impairment
93bozulma disruption
94bozulma blight  isim
95bozulma devolution  isim
96bozulma breakdown
97bozulma spoilage  isim
98bozulma degredation  Telekom
99bozulma confusion  isim
100Bozulma distortion
101bozulma dissolution  isim
102bozulma corrosion
103bozulma disfigurement  isim
104bozulma disfiguration  isim
105bozulma descension
106bozulma pollution  isim
107bozulma infection  isim
108bozulma breakup
109bozulma dissolution, degeneration, deterioration, decay, corruption
110bozulma declension  isim
111bozulma decomposition  isim
112bozulma deformation  isim
113bozulma derogation  isim
114bozulma degradation  isim
115bozulma degeneration  isim
116bozulma putrefaction  isim
117bozulma confuse
118bozulma undoing  isim
119bozulma rancidness  isim
120bozulma rancidity  isim
121bozulma breach
122bozulma rottenness  isim
123bozulma shipwreck  isim
124bozulma retrogression
125bozulma inquination
126bozulma subversion
127bozulma relapse  Diş Hekimliği
128bozulma depravement
129bozulma disorder
130bozulma diruption
131bozulma disturbance
132bozulma failure
133bozulma ebbing
134bozulma dispersion  Fizik
135bozulma quashing  Kanun
136bozulma corruption , degradation
137bozulma break up
138bozulma degeneracy
139bozulma disintegration
140bozulma deca-  Tıp
141bozulma alteration  Jeoloji
142bozulma distinction
143bozulma fault
144bozulma tainting  Ticaret
145bozulma annulment  Ticaret
146bozulma depravedness
More results
147Bozulmak MERC
148Bozulmak TEGAYYÜR
149Bozulmak berbat olmak
150bozulmak Arızalanmak
151bozulmak fasit olmak
152bozulmak Dağılmak, bozguna uğramak
153bozulmak Bir şeye kızmak, içerlemek
154bozulmak Bir şeye kızmak, içerlemek:"Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz bozulan adam salıncaktan atladı."- O. C. Kaygılı
155bozulmak Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek. İyi ve değerli niteliğini yitirmek:"Stüdyo öyle karanlık ki gözlerim bozuluyor."- S. Birsel
156bozulmak Bozma işine konu olmak:"Pazarlık bozulur, nişan bozulur, makine bozulur, mal bozulur."- B. Felek
157bozulmak Sağlığını yitirip zayıflamak
158bozulmak Dağılmak, bozguna uğramak:"Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez'den geçiyordu."- Ö. Seyfettin
159bozulmak Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
160bozulmak Bozma işine konu olmak
161bozulmak Taşıt arızalanmak
162bozulmak İyi ve değerli niteliğini yitirmek
163Bozulma İMTİHAK
164Bozulma ÂRIZA
165Bozulma İNTİKAZ
166Bozulma zeval
167bozulma Bozulmak işi
More results