İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ar-ka-daş can-lı-sı add into favorites
1 sociable
2 friendly
3 genial, friendly
4 social
5 Companionable, sociable, friendly
6 chummy  Argo
7 one who values friendship
8 companionable
9 friendly, companionable, sociable, social
 
10 Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına çok düşkün (kimse)