İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
bir adayı önermek
bir fikir önermek
bir fiyat önermek
bir hareket tarzı ön..
birini bir mevki içi..
bir plan önermek
bir şeyi gündem konu..
fiyat önermek
ihtiyatlı olmayı öne..
klüp üyesi olarak ön..
önermek (iş vb için)
 
ö-ner-mek
TR 
add into favorites
1 suggest
2 offer
3 recommend
4 propose
5 commit
6 submit  fiil
7 come up with
8 vote
9 to propose, to submit  Hukuk
10 (aday) slate
11 to propose, to suggest, to counsel, to bring sth forward, to think of sth; to recommend
12 bid  fiil
13 propound
14 posit
15 proffer  fiil
16 move
17 counsel
18 to propose, suggest
19 held out
20 hold forth
21 put forward
22 put
23 hold out
24 weave
25önerme thesis  isim
26önerme suggestion
27Önerme propositional statement
28önerme statement
29önerme overture
30önerme questlon
31önerme overtures
32önerme proposal
33önerme proposing, suggesting; proposition
34önerme proposing, suggesting
35önerme theorem
36önerme offering
37önerme log. proposition, premise
38önerme proposition
39önerme clause  Dilbilim
More results
40 Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek:"Birtakım pratik öğütler, temrinler önerir."- H. Taner
41 Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek
42Önerme cümlecik
43Önerme kaziye
44önerme Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye
45önerme Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye
46önerme Önermek işi
47önerme Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif