İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
al-lah ra-zı öl-sün add into favorites
1allah razı olsun I'm thankful to God  deyim
2Allah razı olsun may God be pleased (with you), thank you
3allah razı olsun thank you
4allah razı olsun may god be pleased