fuck is a rude and offensive word which you should avoid using

listen to the pronunciation of fuck is a rude and offensive word which you should avoid using
İngilizce - Türkçe

fuck is a rude and offensive word which you should avoid using teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

word-self">fuck
becerme
word-self">fuck
siktir
word-self">fuck
s*kiş
word-self">fuck
i., kaba sikişme, düzüşme
word-self">fuck
fuck becer
word-self">fuck
s*kme
word-self">fuck
s*kişmek
word-self">fuck
kahretsin!

Kahretsin, ben sadece yeni bir halı aldım ve kedi zaten onun üstüne kustu. - Fuck, I just bought a new rug and the cat already puked on it.

Kahretsin, o lanet baykuşun çok gürültülü bir şekilde cırlaması yüzünden uyuyamıyorum. - Fuck, I can't sleep because those damn owls are screeching so loudly.

word-self">fuck
becerm
word-self">fuck
cinsel ilişki s*kmek
word-self">fuck
vulgar sikmek
word-self">fuck
s*kici
word-self">fuck
s*kişen kimse
word-self">fuck
hay anasını!
word-self">fuck
kaba
word-self">fuck
(fiil) sikmek, becermek, düzmek, ilişkiye girmek, düzüşmek, içine etmek, berbat etmek
word-self">fuck
(isim) sikme, cinsel ilişki
word-self">fuck
hass*ktir ya! , tuh, allah kahretsin!, s*ktir!
word-self">fuck
Fornication Under Control of the King = FUCK: Kralın kontrolünde zina
word-self">fuck
cinsel ilişkide bulunma durumu
İngilizce - İngilizce
fuck
fuck is a rude and offensive word which you should avoid using

  Heceleme

  fuck I·s a rude and of·fen·sive word which you should a·void us·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  fʌk îz ı rud ınd ıfensîv wırd hwîç yu şûd ıvoyd yuzîng

  Telaffuz

  /ˈfək əz ə ˈro͞od ənd əˈfensəv ˈwərd ˈhwəʧ ˈyo͞o ˈsʜo͝od əˈvoid ˈyo͞ozəɴɢ/ /ˈfʌk ɪz ə ˈruːd ənd əˈfɛnsɪv ˈwɜrd ˈhwɪʧ ˈjuː ˈʃʊd əˈvɔɪd ˈjuːzɪŋ/

  Günün kelimesi

  idiopathy