fuck all

listen to the pronunciation of fuck all
İngilizce - Türkçe

fuck all teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hiçbir şey
İng. hiçbir şey
nothing
hiçbir şey Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. - We had nothing to lose.
nothing
hiç
nothing
hiç bir şey Henüz hiç bir şeye karar verilmiyor. - Nothing is decided yet.
nothing
yokluk
nothing
{i} boş söz
nothing
hiçlik Hiç hiçlik hakkında düşünmeyi denedin mi? - Have you ever tried to think about nothing?
nothing
hiç bir suretle
nothing
hiç de değil
nothing
nothing like benzemez
nothing
Ben karışmam
nothing
Nothing doing Olmaz
nothing
{i} önemsiz şey/kimse, hiç: Your problems are nothing compared to mine. Senin sorunların benimkilerin yanında hiç
nothing
katiyen Katiyen yapmayacaksın. - You'll do nothing of the kind.
nothing
asla Bir şeyi asla bedava alamazsın. - You never get something for nothing.
nothing
olmaz Hiçbir şey lezzetli bir yemekten daha iyi olmaz. - There's nothing better than a delicious meal.
nothing
(isim) hiçbir şey, hiç, sıfır, boş söz
nothing
in
nothing
Hiçbirşey Hiçbirşey sonuçlanmadı. - It has resulted in nothing.
nothing
sebep yokken
İngilizce - İngilizce

fuck all teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Nothing at all or very little Our action will achieve sweet fuck all.
little or nothing at all; "I asked for a raise and they gave me bugger-all"; "I know sweet Fanny Adams about surgery"
nothing
sweet fuck all
Somewhat more intense form of fuck all
fuck all

  Türkçe nasıl söylenir

  fʌk ôl

  Telaffuz

  /ˈfək ˈôl/ /ˈfʌk ˈɔːl/

  Etimoloji

  [ 'f&k ] (verb.) 1503. akin to Dutch fokken to breed , Swedish dialect fokka to copulate.

  Günün kelimesi

  pedagogue