fuck all

listen to the pronunciation of fuck all
İngilizce - Türkçe
hiçbir şey
İng. hiçbir şey
nothing
hiçbir şey

Ailen hakkında hiçbir şey bilmiyor. - She knows nothing about your family.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

nothing
hiç

Aileniz hakkında hiçbir şey bilmiyor. - She knows nothing about your family.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

nothing
hiç bir şey

Onu geri getirmek için yapabileceğimiz hiç bir şey yok. - There is nothing we can do to bring him back.

Tomun yapacak başka hiç bir şeyi yok. - Tom has nothing else to do.

nothing
yokluk
nothing
{i} boş söz
nothing
hiçlik

Maddenin esas olarak hiçlikten oluşmaktadır. - Matter is composed chiefly of nothing.

Hiçlikten hiçlik gelir. - From nothing comes nothing.

nothing
hiç bir suretle
nothing
hiç de değil
nothing
nothing like benzemez
nothing
Ben karışmam
nothing
Nothing doing Olmaz
nothing
{i} önemsiz şey/kimse, hiç: Your problems are nothing compared to mine. Senin sorunların benimkilerin yanında hiç
nothing
katiyen

Katiyen yapmayacaksın. - You'll do nothing of the kind.

Tüm gün katiyen bir şey yemedim. - I ate absolutely nothing the whole day.

nothing
asla

Herkes Japonya'da artık kötü bir şey asla olmayacağını umuyor. - Everyone is hoping nothing bad will ever happen in Japan.

Hiçbir şey asla değişmez. - Nothing ever changes.

nothing
olmaz

O eski köyde asla hiçbir şey olmaz. - Nothing ever happens in that old village.

Hiçbir şey tesadüfen olmaz. - Nothing happens by chance.

nothing
(isim) hiçbir şey, hiç, sıfır, boş söz
nothing
in
nothing
Hiçbirşey
nothing
sebep yokken
İngilizce - İngilizce
Nothing at all or very little

Our action will achieve sweet fuck all.

little or nothing at all; "I asked for a raise and they gave me bugger-all"; "I know sweet Fanny Adams about surgery"
nothing
sweet fuck all
Somewhat more intense form of fuck all
fuck all

  Türkçe nasıl söylenir

  fʌk ôl

  Telaffuz

  /ˈfək ˈôl/ /ˈfʌk ˈɔːl/

  Etimoloji

  [ 'f&k ] (verb.) 1503. akin to Dutch fokken to breed , Swedish dialect fokka to copulate.

  Günün kelimesi

  aught