Turkish - Turkish

  1. Bir yere gitmeyi ve bir şeyi yapmayı âdet edinmek deyim

Add a comment

About This Word