İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
in-san-lar-da çift-leş-me, cin-sel i-liş-ki add into favorites