İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
çıp-lak-lar kam-pı add into favorites
1 nudist colony
2 nudist camp
3 nudist camp, nudist colony
 
4 İçinde, insanların giysisiz dolaşıp yaşadıkları dinlenme bölgesi