İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
fiziksel özellikler
 
fi-zik-sel ö-zel-lik-ler add into favorites