Turkish - Turkish

  1. alfabetik sıralama
  2. abece sırası
  3. Eşitlik ilkesini sağlamak için uyulan düzen
  4. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi

Add a comment

Favorites

About This Word