Turkish - English

  1. temporal adverb zaman zarfı
  2. time adverbial Dilbilim Zaman zarfı
  3. adverb of time Dilbilim zaman zarfı

Turkish - Turkish

  1. zaman belirteci Zaman zarfı
  2. Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf zaman zarfı

Images

About This Word

    Word of the day clarion

Favorites