Unut

listen to the pronunciation of Unut
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) forget

Please don't forget to mail the letters. - Lütfen mektupları postalamayı unutma.

Don't forget what I told you. - Sana söylediklerimi unutma.

forgot

This fact must not be forgotten. - Bu gerçek unutulmamalı.

I forgot to turn off the television before going to sleep. - Uyumadan önce televizyonu kapatmayı unuttum.

forgotten

Soon learnt, soon forgotten. - Çabuk öğrenilirse, çabuk unutulur.

The event was forgotten in progress of time. - Zamanın ilerlemesiyle olay unutuldu.

disremember
unut beni
forget me
unut damgası
(Bilgisayar) ignore character
unut damgası
(Bilgisayar) cancel character
unut gitsin
(deyim) skip it
unut gitsin
forget it

Forget it. There's no sense giving him advice. - Unut gitsin. Ona tavsiye vermenin hiçbir anlamı yok.

Forget it, those are just trivial details. - Unut gitsin, bunlar sadece önemsiz ayrıntılar.

unut karakteri
(Bilgisayar,Teknik) cancel character
unut gitsin
forget about it
Unut