İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
yo-rum-la-yı-cı yak-la-şım add into favorites
1 interpretive approach  Pisikoloji, Ruhbilim