yermek

listen to the pronunciation of yermek
Türkçe - İngilizce

yermek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

vilify
disparage
decry
lampoon It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time. - Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü.
lash
burlesque
hack
evil
revile at smth
to disapprove; to condemn
revile against smth
slander
satirize
to satirize; to deride
revile
to run down, point out the faults of, criticize, speak ill of
to criticize, to disparage, to run down, to decry; to satirize
criticize
denigrate
yermek
(for a pregnant woman) 1. to crave (a food). 2. to crave certain foods
Türkçe - Türkçe

yermek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Eleştirmek
Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek
Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek
Kötülüklerini söylemek, zemmetmek
Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek: "Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar."- S. F. Abasıyanık
yermek
Aş ermek
yermek