Turkish - English

  1. pimento isim
  2. allspice isim
  3. (bitki, Fam: Calycanthaceae) [syn.: yenibahar otu, baş biber] allspice Tabiat Doğa

Turkish - Turkish

  1. Meyveleri baharat olarak kullanılan bir sıcak bölge bitkisi
  2. Mersingillerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki
  3. Bu bitkinin olgunlaştıktan sonra kurutulup bahar olarak kullanılan meyvesi
  4. Mersingillerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki (Pimenta officinalis)

Add a comment

Favorites

About This Word