İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
yüksek okul eğitimi
 
yük-sek o-kul add into favorites
1 College
2 academy
3yüksekokul junior college
4yüksekokul graduate school  Eğitim
5yüksekokul high school
6yüksekokul institution of higher education
7yüksekokul high school, college, academy
 
8 Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
9 akademi