Turkish - English

 1. custody isim
 2. tutelage
 3. ward
 4. tutelar sıfat
 5. tutor
 6. tutelary sıfat
 7. tutorship isim
 8. wardship isim
 9. guardianship, wardship
 10. guardianship
 11. tutorship, trusteeship Hukuk

Turkish - Turkish

 1. Vasilik: "Vesayet ve himaye altına giren bir devlet istiklalini yitirir."- H. Taner
 2. Vasiyet
 3. Tembih, emir. Tavsiye. Bak: Vasi
 4. (Visâyet) Vasilik
 5. Küçüklerin ve mahcurların(hacir altına alınmış kişilerin)korunması amacıyle özel hukukta düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini gösteren kurum Hukuk
 6. TUTELA Hukuk
 7. KASIRLIK Hukuk
 8. Vasilik
 9. Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim

Add a comment

Favorites

About This Word