uzunluk

listen to the pronunciation of uzunluk
Türkçe - İngilizce

uzunluk teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

length Maximum length: 200 words. - Maksimum uzunluk: 200 kelime.
length; tallness
span
stature
(Bilgisayar) len
run
taille
(Dilbilim) duration
longitudinal
lengthiness
(One's) height
linear measurement
long
extent
lang
footage
longness
tallness
the length
uzunluk oranı
(Teknik,Televizyon) aspect ratio
uzunluk ölçme
length measurement
uzunluk ölçümü
length measurement
uzunluk ölçümü
length measuring
uzunluk ölçüsü
Linear measure
uzunluk ayarı
adjustment of lengths
uzunluk ayarı
adjustment of length
uzunluk birimleri
linear units
uzunluk gerekli
(Bilgisayar) length required
uzunluk sayacı
(Sinema) footage counter
uzunluk sayacı
length counter
uzunluk standart birimleri
(Ticaret) standard unit of length
uzunluk ve zayıflık
lankiness
uzunluk ölçme sistemi
linear measure
uzunluk ölçmek
measure length
uzunluk ölçmeleri
length measurements
uzunluk ölçüleri
linear measure
uzunluk ölçüleri
measurement of length
uzunluk ölçüm sistemi
length measuring system
uzunluk şablonu
front leveling gauge
birim uzunluk
metre
en fazla uzunluk
(Bilgisayar) maximum length Maximum length: 200 words. - Maksimum uzunluk: 200 kelime.
beş metrelik uzunluk
pole
beş metrelik uzunluk ölçüsü
perch
bir iplik uzunluk ölçüsü
spindle
bir uzunluk ölçüsü
rood
birim uzunluk
unit length
değişken uzunluk
variable length
değişmez uzunluk
fixed length
elektriksel uzunluk
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electrical length
eski bir uzunluk ölçüsü birimi
cubit
hint uzunluk birimi
kos
kullanılır uzunluk
useful length
minimum uzunluk
(Otomotiv) minimum length
nominal uzunluk
nominal length
optik uzunluk
(Fizik) optical length
sepet uzunluk uzaması
basket length extension
serbest uzunluk
free lenght
standart uzunluk
standard length
tam uzunluk
overall length
tek uzunluk
single length
yararlı uzunluk
useful length
yarda olarak uzunluk
yardage
yatay uzunluk
horizontal size
yetersiz uzunluk
underfootage
çift uzunluk
double length
Türkçe - Türkçe

uzunluk teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul
Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği
Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: "Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir."- H. R. Gürpınar
Süre yönünden uzun olma durumu
boy
tul
gasa
buut
(Osmanlı Dönemi) BÜSUK
(Osmanlı Dönemi) HADB
(Osmanlı Dönemi) REBA'
uzunluk ölçüsü
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
uzunluk