Turkish - English

 1. unification, uniting; combination, amalgamation
 2. classical Turkish lit. poem affirming that God is one
 3. affirming the unity of (God), monotheism
 4. repeating lailaheillallah

Turkish - Turkish

 1. (Arapça: توحيد), birlik, birlemek. Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah" (İlah yoktur ancak Allah vardır.) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhit kelimesi denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır Din
 2. Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume
 3. Tek tanrıcılık
 4. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme
 5. Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma

Images

About This Word

  Word of the day googolplex

Favorites