Turkish - English

 1. pronunciation isim (telâffuz)
 2. pronounce
 3. enunciation
 4. dixit
 5. pronunciation söyleyiş, söyleniş, sesletim
 6. utterance isim (telâffuz)
 7. articulation (telâffuz)

Turkish - Turkish

 1. Ağızdan çıkan lâfız
 2. Söyleniş, söyleyiş Hukuk
 3. Söyleyiş, söyleniş
 4. Söyleyiş, söyleniş, sesletim
 5. Boğumlanma
 6. Söyleyiş, söyleniş, sesletim: "Bir bebek telaffuzunu taklit etmediğiniz eksik."- R. N. Güntekin
 7. söyleyiş, ifâde etme (telâffuz)

Favorites

About This Word