telaffuz

listen to the pronunciation of telaffuz
Türkçe - İngilizce
pronunciation

Tom spent the whole day working on his French pronunciation. - Tom bütün günü Fransızca telaffuz çalışarak geçirdi.

I would like to improve my English pronunciation. - İngilizce telaffuzumu geliştirmek istiyorum.

pronunciation

Tom doesn't think Mary's French pronunciation is very good. - Tom Mary'nin Fransızca telaffuzunun çok iyi olduğunu düşünmüyor.

Tom spent the whole day working on his French pronunciation. - Tom bütün günü Fransızca telaffuz çalışarak geçirdi.

pronounce

How do you pronounce your last name? - Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz?

Many words are pronounced according to the spelling, but some are not. - Birçok kelimeler hecelerine göre telaffuz edilirler fakat bazıları değil.

dixit
enunciation
pronunciation söyleyiş, söyleniş, sesletim
utterance
articulation
diction
telâffuz etmek
pronounce

This word is difficult to pronounce. - Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur.

It is difficult for me to pronounce the word. - Kelimeyi telaffuz etmek benim için zordur.

telaffuz etmek
pronounce

Tom's last name isn't easy to pronounce. - Tom'un soyadını telaffuz etmek kolay değildir.

This word is difficult to pronounce. - Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur.

telaffuz edilen
pronounced
telaffuz etmek
labialize
telaffuz etmek
Pronounce, articulate, utter
telaffuz bozukluğu
articulation disorder
telaffuz bozukluğu
lalopathy
telaffuz edememek
lisp
telaffuz eden
enunciator
telaffuz ederek
enunciating
telaffuz edilebilir
enunciable
telaffuz edilmeyen
unaspiring
telaffuz edilmiş
enounced
telaffuz etme
enunciating
telaffuz etmek
to pronounce söylemek, sesletmek
telaffuz etmek
articulate
telaffuz güçlüğü
(Pisikoloji, Ruhbilim) paralalia literalis
telâffuz edilemez
unpronouncable
telâffuz etmek
utter
telaffuz etmek
syllable
net (telaffuz)
articulate
dili çekerek telaffuz etmek
retract
doğru telaffuz
orthoepy
dudaklarla telâffuz etmek
labialize
kötü telaffuz etme
slur
kötü telâffuz etmek
slur
telaffuz etmek
{f} enunciate
vurgulayarak telaffuz etmek
roll
yanlış telaffuz
lisp
yanlış telaffuz
mispronunciation
yanlış telaffuz etmek
to mispronounce
yanlış telâffuz etmek
mispronounce
ıskoçya'ya özgü telaffuz
scotticism
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Söyleyiş, söyleniş
(Hukuk) Söyleniş, söyleyiş
(Osmanlı Dönemi) Ağızdan çıkan lâfız
Boğumlanma
Söyleyiş, söyleniş, sesletim
Söyleyiş, söyleniş, sesletim: "Bir bebek telaffuzunu taklit etmediğiniz eksik."- R. N. Güntekin
(Osmanlı Dönemi) söyleyiş, ifâde etme
telaffuz cihazı
Bir dildeki söz varlıklarının doğru ve düzgün telâffuzunu gösteren alet
telaffuz etmek
Söylemek
telaffuz organı
Sözlerin ses durumuna gelmesini sağlayan organlar
telaffuz