Turkish - English

 1. nervous
 2. angry
 3. irritable sıfat
 4. irascible
 5. fuming
 6. upset sıfat
 7. irritated
 8. pissed off
 9. edgy
 10. liverish
 11. strung
 12. frumptious
 13. jumpy
 14. peeved
 15. bristly sıfat
 16. choleric sıfat
 17. crotchety
 18. discomposedly
 19. apoplectical
 20. techy
 21. hot blood deyim
 22. tetchy
 23. wrought
 24. temperamental
 25. in a bad temper Konuşma Dili
 26. het up Argo
 27. short-tempered
 28. apoplectic sıfat
 29. ill conditioned
 30. testy sıfat

Turkish - Turkish

 1. asabi
 2. Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi
 3. Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi: "İskele memuru, zayıf, kuru, sinirli bir adamdı."- S. F. Abasıyanık
 4. İçinde sinir bulunan
 5. MAHDUT Hukuk (Sınırlı)
 6. TAHDİDİ Hukuk (Sınırlı)
 7. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli: "Bizim divan edebiyatımızın da, halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır."- N. Cumalı (sınırlı)
 8. Miktarca sınırlı: "Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır."- H. Taner (sınırlı)
 9. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli (sınırlı)
 10. Miktarca sınırlı (sınırlı)
 11. Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu (sınırlı)

Add a comment

About This Word