Turkish - English

 1. blowfly
 2. fly isim
 3. common housefly
 4. dunny budgie Argo
 5. housefly isim
 6. blow fly
 7. human botfly
 8. botfly
 9. clubs
 10. blowie Argo
 11. fly; clubs ispati
 12. (böcek, haşere, Fam: Muscidae) [syn.: sinek, karasinek] fly, housefly Tabiat Doğa
 13. playing cards (a) club
 14. (iskambil) club
 15. mosquito; horsefly; gnat; any small flying insect
 16. artificial fly Denizbilim
 17. housefly, fly
 18. flies (sinekler)
 19. (iskambil) clubs (sinekler)

Turkish - Turkish

 1. HAREŞE
 2. HAZBAZ
 3. cibin
 4. EBU CA'FER
 5. çift kanatlılardan bir takım uçucu böceklerin genel adı
 6. Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
 7. İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati
 8. Ağrı ilinde bir yayla
 9. Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı. İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati
 10. Birçok sinek türünü içine alan çift kanatlılar familyası (sinekler)

Add a comment

Favorites

About This Word