sinek

listen to the pronunciation of sinek
Türkçe - İngilizce
fly

There's a big fly on the ceiling. - Tavanda büyük bir sinek var.

There is a fly on the ceiling. - Tavanda bir sinek var.

clubs

I have the ace of clubs. - Ben sinek asa sahibim.

(Argo) dunny budgie
(Argo) blowie
playing cards (a) club
fly; clubs ispati
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: Muscidae) [syn.: sinek, karasinek] fly, housefly
(iskambil) club
(Denizbilim) artificial fly
mosquito; horsefly; gnat; any small flying insect
housefly
common housefly
housefly, fly
blowfly
human botfly
botfly
blow fly
repellent
club

I have the ace of clubs. - Ben sinek asa sahibim.

sinek raketi
flyswatter
sinek (takımyıldızı)
(Astronomi) musca
sinek avlamak
have no customers
sinek siklet
(Spor) featherweight
sinek teli
mosquito net
sinek tuzağı
flytrap
sinek öldürücü
fly-killer
sinek ilacı
(Böcek ilacı) insecticide
sinek savar
insect repellent
sinek vızıltısı
flies buzzing
sinek avlamak
catch flies
sinek avlamak
to kill time, twiddle one's thumbs
sinek avlamak
(shopkeeper) to have no customers
sinek kovucu
fly-repellent
sinek kurdu
maggot
sinek kâğıdı
flypaper
sinek kâğıdı
flycatcher
sinek küçük ama mide bulandırır
a fly in the ointment
sinek küçüktür ama mide bulandırır
(Atasözü) Some small and seemingly insignificant people/things are capable of wreaking great mischief
sinek lâvrası
wriggler
sinek mantarı
fly agaric
sinek pisliği lekeli
flyspecked
sinek pisliği lekesi
flyspeck
sinek türü
(Biyoloji) wohlfahrtia
sinek uçsa duymak
(deyim) hear a pin drop
sinek uçuşması
(Tıp) floating specks
sinek yakalayan
flycatcher
sinek yiyen
flycatcher
sinek yumurtası
flyblow
Sinek teli
fly mesh
sinek teli
windscreen
sinek teli
windshield
Damda pekmezin olsun sinek Bağdat'tan gelir
(Atasözü) The choice and the loveable lack no suitors
Kaynayan yağa sinek konmaz
(Atasözü) Danger keeps harmful people away
iskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad
another name given to the point of playing fly
küçük sinek
little fly
sinekler
flies

There were flies everywhere. - Her yerde sinekler vardı.

Tom shooed the flies away. - Tom sinekleri kışkışladı.

ağaç uru yapan sinek
gallfly
beyaz sinek
whitefly
dikenli sinek
(Hayvan Bilim, Zooloji) tachinid fly
küçük sinek mide bulandırır
a fly in the oinment
minik sinek
(Hayvan Bilim, Zooloji) tiny fly
sinekler
(iskambil) clubs
titrer sinek
midge
yırtıcı sinek
(Hayvan Bilim, Zooloji) bee killer
yırtıcı sinek
(Hayvan Bilim, Zooloji) robberfly
çizgili sinek
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: Culicidae) yellow-fever / dengue mosquito
İngilizce - Türkçe

sinek teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sinek avlamak
(be forced) pass time idly
sinek