Turkish - English

 1. exhibit fiil
 2. display fiil
 3. expose fiil
 4. set out
 5. show fiil
 6. shew fiil
 7. flourish fiil
 8. execute fiil
 9. emcee fiil
 10. display of smth
 11. to exhibit, display, put (something) on display
 12. to exhibit, to display; to present; to show
 13. parade
 14. present
 15. lay
 16. flaunt
 17. to show, set forth
 18. blazon
 19. put on display
 20. exposition isim sergileme
 21. presentation sergileme
 22. exhibition sergileme
 23. array isim sergileme
 24. presentment sergileme
 25. exposure sergileme
 26. execution sergileme
 27. performing sergileme
 28. shewing sergileme
 29. expo sergileme
 30. exhibition, display; presentation sergileme
 31. exhibition, display, displaying sergileme

Turkish - Turkish

 1. teşhir etmek
 2. Vermek veya sunmak
 3. Bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek
 4. Sergilemek işi, teşhir SERGiLEME
 5. teşhir Sergileme

Images

About This Word

  Word of the day clarion

Favorites