Turkish - English

 1. exhibit fiil
 2. display fiil
 3. expose fiil
 4. set out
 5. show fiil
 6. shew fiil
 7. flourish fiil
 8. execute fiil
 9. emcee fiil
 10. display of smth
 11. to exhibit, display, put (something) on display
 12. to exhibit, to display; to present; to show
 13. parade
 14. present
 15. lay
 16. flaunt
 17. to show, set forth
 18. blazon
 19. put on display
 20. exposition isim (sergileme)
 21. presentation (sergileme)
 22. exhibition (sergileme)
 23. array isim (sergileme)
 24. presentment (sergileme)
 25. exposure (sergileme)
 26. execution (sergileme)
 27. performing (sergileme)
 28. shewing (sergileme)
 29. expo (sergileme)
 30. exhibition, display; presentation (sergileme)

Turkish - Turkish

 1. teşhir etmek
 2. Vermek veya sunmak
 3. Bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek
 4. Sergilemek işi, teşhir (SERGiLEME)
 5. teşhir (Sergileme)

Favorites

About This Word