rahim

listen to the pronunciation of rahim
Türkçe - İngilizce

rahim teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

uterus Gynaecology is the medical practice dealing with the health of the ovaries, uterus, vagina, and breasts. - Jinekoloji yumurtalıklar, rahim, vajina ve göğüslerin sağlığı ile ilgilenen tıbbi uygulamadır.
womb
merciful
loins
uterine
merciful, gracious
matrix
uterus, womb
(Din) compassionate
venter
gracious
belly
rahim içi
(Tıp) intra uterine
rahim içi
(Pisikoloji, Ruhbilim) in utero
rahim içi araç
(Tıp) intrauterine device
rahim içi araç
(Tıp) intra uterine device
rahim içi araçlar
(Tıp) intrauterine devices
rahim içine uygulama
(Tıp) intrauterine use
rahim kanseri
(Tıp) uterine cancer
rahim sütü
(Denizbilim) uterine milk
rahim ameliyatı
hysterectomy
rahim atardamarı
(Anatomi) uterine artery
rahim ağzına yerleştirilen araç
pessary
rahim boynu
cervex
rahim boynu
cervix Due to injury to the cervix during dilation used in some abortions, your next baby may have a low birth weight or you may be more likely to have a spontaneous abortion in later pregnancies. - Bazı kürtajlarda kullanılan genişleme sırasında rahim boynu yaralanma nedeniyle, bir sonraki bebek düşük doğum ağırlığına sahip olabilir veya daha sonraki gebeliklerde doğal düşük olması daha muhtemel olabilir.
rahim boynu ile ilgili
cervical The HPV vaccine can help prevent cervical cancer. - HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemeye yardımcı olabilir.
rahim damar ağı
(Anatomi) uterine plexus
rahim duvarı
(Tıp) wall of the womb
rahim fantazisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) uterine fantasy
rahim ile ilgili
hystero
rahim ile ilgili
hyster
rahim içi araçları
(Tıp) intra-uterine devices
rahim içi emülsiyon
(Tıp) intrauterine emulsion
rahim içi kapsül
(Tıp) intrauterine capsule
rahim içi sistemler
(Tıp) intrauterin systems
rahim içi süspansiyon
(Tıp) intrauterine suspension
rahim içi tablet
(Tıp) intrauterine tablet
rahim içi uygulama sistemi
(Tıp) intrauterine delivery system
rahim içi çözelti
(Tıp) intrauterine solution
rahim kanaması
flooding
rahim kanseri teşhis testi
pap smear
rahim kanseri teşhiş testi
pap test A Pap test can help detect cervical cancer early on. - Rahim kanseri teşhis testi rahim ağzı kanserini erken tespit etmeye yardımcı olabilir.
rahim sancısı
(Tıp) metrodynia
rahim sinir ağı
(Anatomi) uterine nervous plexus
rahim yamyamlığı
(Denizbilim) uterine cannibalism
Rahim kanseri
uterus cancer
iyi huylu rahim tümörü
leiomyomata
İngilizce - İngilizce

rahim teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

A male given name; from an Arabic word meaning kind or compassionate
Türkçe - Türkçe

rahim teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Hukuk) Rahmet sahibi, acıyan
(Osmanlı Dönemi) (E) Hafif sesli, lâtif sözlü kız
(Osmanlı Dönemi) (Rahm. dan) Rahmet edici, acıyan, merhamet eden
(Osmanlı Dönemi) sonsuz merhamet sahibi ve mahlukata çok şefkat eden Allah
Merhamet eden, acıyan
Acıma, esirgeme
Koruyan, acıyan, merhamet eden
Döl yatağı
Döl yatağı: "Benim ta ana rahmine düştüğüm andan beri olan hayatımı güya araştırmışlar."- H. R. Gürpınar
(Osmanlı Dönemi) BUN
Adili Rahim
(Osmanlı Dönemi) adâlet ve rahmetiyle her işi gören Allah
Kadiri Rahim
(Osmanlı Dönemi) çok merhametli ve her şeye gücü yeten Allah
rahim