parmak

listen to the pronunciation of parmak
Turkish - English

Definition of parmak in Turkish English dictionary

 1. finger isim All the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users. - Bütün Dünya üç tip insana bölünmüştür-parmak-kullananlar, çubuk- kullananlar, ve çatal-kullananlar.
 2. toe
 3. inch
 4. hand isim The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky. - Elin beş parmağı var: başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak.
 5. clamp
 6. cam
 7. dactyli Anatomi
 8. digit
 9. hook
 10. inch (2.5 centimeters)
 11. to finger
 12. dactylus Anatomi
 13. digitus Anatomi
 14. finger (measure used to determine the amount of liquid in a glass)
 15. bar, rail (in a railing or grill); baluster
 16. the amount of material that will stick to a finger: bir parmak bal a taste of honey
 17. finger; toe; (tekerlek) spoke; inch
 18. the length of a finger (used in making rough measurements)
 19. spoke (of a wheel)
 20. Finger up (machine translation).
 21. Releted Terms
 22. fingers The x-ray showed two broken fingers. - Röntgen filminde iki kırık parmak görünüyordu. : parmaklar
 23. Parma : Parma
Turkish - Turkish

Definition of parmak in Turkish Turkish dictionary

 1. Zira (I) ve arşının yirmi dörtte biri
 2. engüşt
 3. İngiliz uzunluk ölçüsü olan ayak'ın (fut) on ikide biri, inç, pus. 25,4 mm ye eşittir
 4. Zira ve arşın'ın yirmi dörtte biri; 3 cm kadar gelir
 5. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri
 6. Bandırma da denilen, iri ve beyaz taneli bir üzüm cinsi
 7. Araba tekerinin parmaklığını oluşturan düz ağaçlar
 8. Bir işe karışmış olma ilgisi
 9. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri
 10. Futun on ikide biri olan, 25,4 mm'ye eşit İngiliz uzunluk ölçüsü, inç, pus. tir
 11. El parmağının eni kadar olan
 12. Koyu sıvılara daldırıp çıkarılınca parmağa bulaşan (miktar)
 13. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin
About parmak
Favorites