Turkish - English

 1. finger
 2. toe
 3. inch
 4. hand isim
 5. to finger
 6. digit
 7. hook
 8. inch (2.5 centimeters)
 9. digitus Anatomi
 10. dactylus Anatomi
 11. the length of a finger (used in making rough measurements)
 12. spoke (of a wheel)
 13. finger; toe; (tekerlek) spoke; inch
 14. bar, rail (in a railing or grill); baluster
 15. finger (measure used to determine the amount of liquid in a glass)
 16. cam
 17. dactyli Anatomi
 18. the amount of material that will stick to a finger: bir parmak bal a taste of honey
 19. clamp
 20. fingers parmaklar
 21. Parma Parma

Turkish - Turkish

 1. Zira (I) ve arşının yirmi dörtte biri
 2. engüşt
 3. İngiliz uzunluk ölçüsü olan ayak'ın (fut) on ikide biri, inç, pus. 25,4 mm ye eşittir
 4. Zira ve arşın'ın yirmi dörtte biri; 3 cm kadar gelir
 5. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri
 6. Bandırma da denilen, iri ve beyaz taneli bir üzüm cinsi
 7. Araba tekerinin parmaklığını oluşturan düz ağaçlar
 8. Bir işe karışmış olma ilgisi
 9. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri
 10. Futun on ikide biri olan, 25,4 mm'ye eşit İngiliz uzunluk ölçüsü, inç, pus. tir
 11. El parmağının eni kadar olan
 12. Koyu sıvılara daldırıp çıkarılınca parmağa bulaşan (miktar)
 13. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin

Images

About This Word

  Common Collocations parmak izi, parmak ucu, parmak basmak
  Word of the day funambulism

Favorites