para

listen to the pronunciation of para
Türkçe - İngilizce

para teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

 1. cash isim Many people use cash machines to withdraw money. - Pek çok insan para çekmek için nakit para çekme makineleri kullanıyor.
 2. means She lives beyond her means. - O, kazandığından çok para harcıyor.
 3. dough That dude is rolling in dough. - Adam paraya para demiyor.
 4. currency The dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen. - Dolar Japon para birimi karşısında 360 Yenden 308 yene devalüe edildi.
 5. shiners
 6. coin isim There is a gold coin. - Altın bir para var.
 7. iron
 8. kail
 9. the wherewithal
 10. ruff Argo
 11. fund
 12. wonga Argo
 13. ends Argo
 14. tin isim
 15. dosh Argo
 16. dead prez Argo
 17. allowance Ticaret
 18. benjamins Argo
 19. dead presidents Argo
 20. para Pisikoloji, Ruhbilim
 21. gelt (yiddish)
 22. banknote
 23. finances
 24. bread
 25. wealth
 26. capital
 27. leeway
 28. oof
 29. take
 30. pelf
 31. obverse
 32. money Do you need me to give you some money? - Sana biraz para vermeme ihtiyacın var mı?
 33. lucre
 34. filthy lucre
 35. moolah
 36. chip isim
 37. rich If I had been rich, I would have given you some money. - Zengin olsaydım, ben sana biraz para verirdim.
 38. rhino
 39. shekels
 40. coffers
 41. pecuniary
 42. wherewithal
 43. Jack
 44. green
 45. funds We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.
 46. dust
 47. kale
 48. lolly
 49. purse Harun stole some money from Mine's purse. - Harun Mine'nin cüzdanından biraz para çaldı.
 50. ducat
İngilizce - İngilizce

para teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

 1. Short form of paralytic
 2. A woman who has had a certain number of pregnancies, indicated by the number prepended to this word
 3. Formerly, one-hundredth of a dinar in Yugoslavia and, later, in the constituent states of that country
 4. Short form of paragraph
 5. Short form of paratrooper
 6. A piece of Turkish money, usually copper, the fortieth part of a piaster, or about one ninth of a cent
 7. Cf
 8. also, an isomeric modification
 9. That two groups or radicals substituted in the benzene nucleus are opposite, or in the respective positions 1 and 4; 2 and 5; or 3 and 6, as paraxylene; paroxybenzoic acid
 10. A prefix denoting: (a) Likeness, similarity, or connection, or that the substance resembles, but is distinct from, that to the name of which it is prefixed; as paraldehyde, paraconine, etc
 11. (b) Specifically: (Organ
 12. Chem
 13. Short form of parachutist
 14. Short form of paramedic
 15. Also used adjectively
 16. A prefix signifying alongside of, beside, beyond, against, amiss; as parable, literally, a placing beside; paradox, that which is contrary to opinion; parachronism
 17. Ortho-, and Meta-
 18. prefix meaning behind, e g , para-appendiceal
 19. Paragraph Identifies a block of text It is a mix of #PCDATA and special text elements Attributes: N/A
 20. param: Sanskrit word meaning supreme
 21. A woman who has been delivered of a viable fetus
 22. A variety of forastero cacao bean cultivated in the Brazilian state of the same name
 23. (pref ) far from, away, out, different from (k318)
 24. A para is a paratrooper. some guys just out of the paras. Para. is a written abbreviation for paragraph. See Chapter 9, para. 1.2. a paratrooper (paratrooper). par the written abbreviation of paragraph
 25. having resemblance to certain features (e g Paralithic)
 26. prefix, beside, near
 27. paragraph(s)
 28. Refers to groups occupying 1,4 positions on a benzene ring
 29. an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows
 30. port city in northern Brazil in the Amazon delta; main port and commercial center for the Amazon River basin
 31. an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows 100 para equal 1 dinar
 32. a soldier in the paratroops
 33. 100 para equal 1 dinar
 34. Beside/next to
 35. Paraplegic
 36. (obstetrics) the number of live-born children a woman has delivered; "the parity of the mother must be considered"; "a bipara is a woman who has given birth to two children"
 37. coin of low value, penny isim
 38. İlgili Terimler
 39. State in northern Brazil which has Belém as its capital : Pará
Türkçe - Türkçe

para teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

 1. tıkır
 2. tıngır
 3. PAR
 4. mangır
 5. mangiz
 6. AKÇA
 7. Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
 8. Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık
 9. Kuruşun kırkta biri
 10. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı
 11. akçe
 12. İlgili Terimler
 13. nukut : Paralar
 14. lime : Parça
 15. HABBE : Parça
 16. FİLK : Parça
 17. HUZVE : Parça
 18. PERGÂLE : Parça
 19. FİRZE : Parça
 20. FİRK : Parça
 21. "benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır : parça
 22. Belirtilen durumunda bazen küçümseme ve değersiz sayma anlatır: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu : parça
 23. Ay parçası, elmas parçası gibi deyimlerde "benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır : parça
 24. Tane. Edebiyat eserinin bir bölümü: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım : parça
 25. Birkaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri : parça
 26. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey : parça
 27. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner : parça
 28. Güzel, alımlı kız veya kadın : parça
 29. Bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm : parça
 30. Az bir miktar : parça
 31. Kısa bir süre : parça
 32. Belirtilen durumunda bazen küçümseme ve değersiz sayma anlatır : parça
 33. Müzik eseri : parça
 34. Sayı sıfatıyla "tane" anlamına gelir : parça
 35. Edebiyat eserinin bir bölümü : parça
 36. Bir müzik eserinden alınmış tam bir bölüm : parça
İngilizce - Türkçe

para teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

 1. ötesinde
 2. yakın
 3. yan Biyokimya
 4. para Pisikoloji, Ruhbilim
 5. paragraf
 6. paraşütçü asker
 7. ikinci derecede
 8. benzer
 9. ' Yanında ' anlamında önek; bazen ' peri' ile aynı anlamda kullanılır Diş Hekimliği
 10. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu Tıp
 11. paragraph
 12. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın Tıp
About para