Turkish - English

 1. money isim
 2. cash isim
 3. means
 4. dough
 5. currency
 6. shiners
 7. coin isim
 8. tin isim
 9. chip isim
 10. rich
 11. lucre isim
 12. kale isim
 13. green isim
 14. monetary sıfat
 15. exchequer
 16. purse isim
 17. effective
 18. pecuniary sıfat
 19. funds isim
 20. filthy lucre
 21. bread isim
 22. boodle isim
 23. Jack isim
 24. Chink isim
 25. coffers
 26. dust isim
 27. ducat isim
 28. (a) para (one fortieth of a kuruş)
 29. sugar isim
 30. brass

English - English

 1. Short form of paralytic
 2. A woman who has had a certain number of pregnancies, indicated by the number prepended to this word
 3. Formerly, one-hundredth of a dinar in Yugoslavia and, later, in the constituent states of that country
 4. Short form of paragraph
 5. Short form of paratrooper
 6. A piece of Turkish money, usually copper, the fortieth part of a piaster, or about one ninth of a cent
 7. Cf
 8. also, an isomeric modification
 9. That two groups or radicals substituted in the benzene nucleus are opposite, or in the respective positions 1 and 4; 2 and 5; or 3 and 6, as paraxylene; paroxybenzoic acid
 10. A prefix denoting: (a) Likeness, similarity, or connection, or that the substance resembles, but is distinct from, that to the name of which it is prefixed; as paraldehyde, paraconine, etc
 11. (b) Specifically: (Organ
 12. Chem
 13. Short form of parachutist
 14. Short form of paramedic
 15. Also used adjectively
 16. A prefix signifying alongside of, beside, beyond, against, amiss; as parable, literally, a placing beside; paradox, that which is contrary to opinion; parachronism
 17. Ortho-, and Meta-
 18. prefix meaning behind, e g , para-appendiceal
 19. Paragraph Identifies a block of text It is a mix of #PCDATA and special text elements Attributes: N/A
 20. param: Sanskrit word meaning supreme
 21. A woman who has been delivered of a viable fetus
 22. A variety of forastero cacao bean cultivated in the Brazilian state of the same name
 23. (pref ) far from, away, out, different from (k318)
 24. A para is a paratrooper. some guys just out of the paras. Para. is a written abbreviation for paragraph. See Chapter 9, para. 1.2. a paratrooper (paratrooper). par the written abbreviation of paragraph
 25. having resemblance to certain features (e g Paralithic)
 26. prefix, beside, near
 27. paragraph(s)
 28. Refers to groups occupying 1,4 positions on a benzene ring
 29. an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows
 30. port city in northern Brazil in the Amazon delta; main port and commercial center for the Amazon River basin

Turkish - Turkish

 1. tıkır
 2. tıngır
 3. PAR
 4. mangır
 5. mangiz
 6. AKÇA
 7. Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
 8. Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık
 9. Kuruşun kırkta biri
 10. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı
 11. akçe
 12. nukut (Paralar)
 13. lime (Parça)
 14. HABBE (Parça)
 15. FİLK (Parça)
 16. HUZVE (Parça)
 17. PERGÂLE (Parça)
 18. FİRZE (Parça)
 19. FİRK (Parça)
 20. "benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır (parça)
 21. Belirtilen durumunda bazen küçümseme ve değersiz sayma anlatır: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu (parça)
 22. Ay parçası, elmas parçası gibi deyimlerde "benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır (parça)
 23. Tane. Edebiyat eserinin bir bölümü: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım (parça)
 24. Birkaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri (parça)
 25. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey (parça)
 26. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner (parça)
 27. Güzel, alımlı kız veya kadın (parça)
 28. Bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm (parça)
 29. Az bir miktar (parça)
 30. Kısa bir süre (parça)

English - Turkish

 1. ötesinde
 2. yakın
 3. yan Biyokimya
 4. ikinci derecede
 5. paragraf
 6. paraşütçü asker
 7. para Pisikoloji, Ruhbilim
 8. benzer
 9. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu Tıp
 10. ' Yanında ' anlamında önek; bazen ' peri' ile aynı anlamda kullanılır Diş Hekimliği
 11. paragraph
 12. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın Tıp

Favorites

About This Word