İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
oyuk more delete
Related:
billurcuklarla kaplı..
içi oyuk
oyuk açmak
oyuk açıcı
oyuk bir biçimde
oyuk bir şekilde
oyuk dingil
oyuk ispit
oyuk içi
oyuk iğ
oyuk iğ tahriği
oyuk katot lambası
oyuk katot tüpü
oyuk kaynağı
oyuk oyuk
oyuk oyuk olmak
oyuk pervaz
oyuk taşlanmış
oyuk uç
oyuk yapmak
oyuk yer
ufak oyuk
 
o-yuk add into favorites
1 cavity
2 cave  Nükleer Bilimler
3 hallow
4 hollow  sıfat
5 dent  isim
6 socket  isim
7 niche  isim
8 alcove
9 hole  isim
10 pit
11 cavern  isim
12 vacuity
13 burrow  isim
14 gouge  isim
15 pocket  isim
16 sinus  isim
17 trench
18 hollowed
19 dint
20 antrum
21 excavation  isim
22 hollowed out
23 bore
24 groove
25 cavity, hole; hollowed out
26 fillister
27 cutaway  Muzik
28 chase
29 canal
30 hollow, (something) which has been hollowed out
31 hollow place, cavity, hole
32 breach
33 cutout
More results
34 Oyulmuş yer
35 Oyulmuş yer:"Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz beş on kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu."- F. R. Atay
36 Oyulmuş, içi boş ve çukur olan