Turkish - English

 1. plain isim
 2. lowland
 3. prairie
 4. coomb isim
 5. (grassy) plain, champaign, savanna
 6. meadow
 7. coombe
 8. plain, lowland, savanna
 9. flat
 10. plains ovalar
 11. ovum isim ovum
 12. ova ovum
 13. ovule isim ovum
 14. meroblast Biyoloji,Hayvan Bilim, Zooloji ovum

English - English

 1. Original video animation, a direct-to-video Japanese anime
 2. See Ovum
 3. Irregular plural of ovum
 4. over
 5. Fish Eggs
 6. Ova are female gametes; eggs
 7. – Organic Vapor Analyzer, gives a preliminary indication of the presence of certain contaminants
 8. Ova is the plural of ovum. the plural form of ovum

Turkish - Turkish

 1. yazı
 2. mela
 3. Taş balıklarının, en çok da mercan balığının kışı geçirdikten sonra çıkıp dolaştıkları düzlük yer
 4. Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
 5. Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı: "Tabiatın kırlara, ovalara verdiği doyulmaz güzellikte bir parça var."- M. Ş. Esendal

English - Turkish

 1. yumurtacıklar
 2. ovums
 3. ovum
 4. Kadın üreme hücresi Tıp

About This Word

  Synonyms OAV
  Word of the day nival

History

Favorites