olağanüstü

listen to the pronunciation of olağanüstü
Türkçe - İngilizce
extraordinary

Tom is an athlete with extraordinary strength. - Tom olağanüstü gücü olan bir atlettir.

The iPhone is an extraordinary cell phone. - iPhone olağanüstü bir cep telefonu.

{s} splendid
breathtaking
incredible

I thought it was incredible. - Onun olağanüstü olduğunu düşündüm.

That story is too incredible to be true. - O hikaye gerçek olmak için çok olağanüstü.

terrific
spectacular

Tom lived in a spectacularly beautiful place. - Tom olağanüstü manzaralı güzel bir yerde yaşadı.

The view from the mountain top was spectacular. - Dağın tepesinden manzara olağanüstüydü.

marvelous
wonderful, stunning
huge
miraculous
above the ordinary
extraordinary; unheard-of, unusual
extraordinary; unusual; spectacular, exceptional, magnificent, phenomenal, prodigous, remarkable, tremendous, out of this world
glorious
marvellous
exceptional

This is an exceptional rosé wine. - Bu olağanüstü bir roze şaraptır.

Tom was an exceptional leader. - Tom olağanüstü bir liderdi.

supernormal
fantastical
extreme

They are the extreme cases. - Onlar olağanüstü durumlar.

remarkable

It was a remarkable experience. - Bu olağanüstü bir deneyimdi.

Tom has a remarkable memory. - Tom'un olağanüstü bir hafızası var.

classical
fantastic

Iceland was fantastic. - İzlanda olağanüstüydü.

extra

Tom and Mary have an extraordinarily happy marriage. - Tom ve Mary'nin olağanüstü mutlu bir evlilikleri var.

Tom got extraordinary grades. - Tom'un olağanüstü dereceleri var.

exceeding
dreamy
supernatural
(Bilgisayar) outstanding

Maria makes an outstanding mayonnaise. - Maria olağanüstü bir mayonez yapar.

Tom is an outstanding actor. - Tom olağanüstü bir oyuncudur.

magnificent
{s} rare
{s} phenomenal

Guglielmo is the best student I know. He learns instantly and has a phenomenal memory. - Guglielmo bildiğim en iyi öğrencidir. O anında öğrenir ve olağanüstü bir hafızaya sahiptir.

He lifted the car with his phenomenal strength. - O, olağanüstü gücüyle arabayı kaldırdı.

fabulous
it is incredible
doozy
prodigiously
uncanny

The resemblance is uncanny. - Benzerlik olağanüstü.

exceptionally
prince of darkness
tremendous
singular
lulu
unco
abnormal
{s} prodigious
out of the ordinary
{s} necromantic
out of this world
{s} paramount
{s} sublime
{s} unearthly
{s} unaccountable
{s} special

I have to go to a special meeting. - Olağanüstü bir toplantıya gitmem gerekiyor.

{s} smashing
{s} preternatural
{s} portentous
{s} raving
{s} shining
uncommon
olağanüstü çaba
spurt
olağanüstü şey
prodigy
olağanüstü hal
State of emergency
olağanüstü kurultay
(Politika Siyaset) Extraordinary Congress, Emergency Congress
olağanüstü algılama olan
extrasensory
olağanüstü bir biçimde
extraordinarily
olağanüstü bir şekilde
hugely
olağanüstü bölgeyi tahliye eden kimse
evacuee
olağanüstü bütçe
(Ticaret) emergency budget
olağanüstü bütçe
(Ticaret) extra ordinary budget
olağanüstü durum
emergency
olağanüstü gösteri
spectacular
olağanüstü güzel
magnificent
olağanüstü manzara
spectacular

Tom lived in a spectacularly beautiful place. - Tom olağanüstü manzaralı güzel bir yerde yaşadı.

olağanüstü olmak
beat the band
olağanüstü toplantı
(Hukuk) extraordinary session
olağanüstü çaba göstermek
spurt
olağanüstü ışın
extraordinary ray
olağanüstü şey
ripsnorter
olağanüstü şey
Lulu
olağanüstü şey
marvel
olağanüstü şey
humdinger
olağanüstü şey
phenomenon
olağanüstü şey
corker
Başkanlık tarafından Ulusal Acil Olağanüstü Hal ve kısmi seferberlik ilan edildi
(Askeri) effective day coincident with Presidential declaration of a National Emergency and authorization of partial mobilization
Hava Kuvvetleri Milli Güvenlik ve Olağanüstü Hal Hazırlık Teşkilatı
(Askeri) Air Force National Security and Emergency Preparedness Agency
Türkçe - Türkçe
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade: "Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor."- H. E. Adıvar
Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulâde
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalâde
Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade: "İlk önemli dedikodu, olağanüstü vergiler yüzünden çıkmış."- K. Tahir
Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulade: "Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var."- H. Taner
dehşet
(Osmanlı Dönemi) fevkalâde
olağanüstü hal
Sıkıyönetim, savaş, savaşı gerektirecek durum, ayaklanma, vatanın ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yaygınlaşması gibi anayasada belirtilen, Bakanlar Kurulunun yurdun bir veya birkaç yerinde uygulamaya karar verdiği, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını geçici bir süre için sınırlayan veya tehir eden ve mülki idare ve zabıtanın yerine askeri bir idare ve zabıtayı getiren idare şekli; örfi idare
olağanüstü hal
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
olağanüstü