İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
kedi uzanamadığı/yet..
murdar hayvanlar
murdar ilik
 
mur-dar add into favorites
1 nasty
2 squalid
3 villainous
4 foul
5 uncleanly
6 unclean  sıfat
7 dirty, filthy
8 execrable
9 dirty
 
10 Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)
11 Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse)
12 Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?"- A. Mithat
13 İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan
14 f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan
15 mundar
16 Kirli, pis
17 pis, kirli, temiz olmayan