Turkish - English

 1. nasty
 2. squalid
 3. villainous
 4. foul
 5. uncleanly
 6. unclean sıfat
 7. dirty, filthy
 8. execrable
 9. dirty

Turkish - Turkish

 1. Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)
 2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse)
 3. Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?"- A. Mithat
 4. İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan
 5. f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan
 6. mundar
 7. Kirli, pis
 8. pis, kirli, temiz olmayan

Favorites

About This Word