Turkish - English

 1. nasty
 2. squalid
 3. villainous
 4. foul
 5. uncleanly
 6. unclean sıfat
 7. dirty, filthy
 8. execrable
 9. dirty

Turkish - Turkish

 1. Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)
 2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse)
 3. Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?"- A. Mithat
 4. İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan
 5. f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan
 6. mundar
 7. Kirli, pis
 8. pis, kirli, temiz olmayan

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites