İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
acil mukabele kuvvet..
aynıyla mukabele etm..
aynıyla mukabele etm..
aynıyle mukabele etm..
birine aynıyla mukab..
birine misli ile muk..
birine misliyle muka..
bir mukabele
kötülüğe iyilikle mu..
misli ile mukabele
misliyle mukabele et..
misliyle mukabele ka..
mukabele-i bilmisil
mukabele-i bilmisily..
mukabele etmek
mukabele okumak
ZARARLA MUKABELE
çevik mukabele kuvve..
İlk Mukabele Takımı
 
mu-ka-be-le add into favorites
1 return
2 reaction
3 quid pro quo
4 retaliation
5 replication
6 answer
7 mutuality  isim
8 reciprocation, retaliation
9 responding; response; reciprocation; retaliation
10 comparing, comparison; collating
11 chanting in unison of Koranic passages by several hafiz
More results
12 Mücadele
13 Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma
14 Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.* Yüz yüze olmak
15 Karşılık, karşılamak
16 Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunmak
17MUKÂBELE Meşveret etmek, danışmak
18MUKÂBELE Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek
19MUKÂBELE Hapsetmek
20MUKÂBELE Sonraya bırakmak, tehir etmek
21 KUBALE
22 Camilerde kuran okunurken, hafızların da karşılıklı olarak ezbere kuran okumaları
23 Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birarada kullanmak
24 Karşı gelme, baş kaldırma
25 Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi
26 Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma
27 Karşılık verme, karşılama, karşılık
28mukâbele karşı karşıya getirme, karşılaştırma, karşılık verme
More results