Turkish - English

 1. return
 2. reaction
 3. quid pro quo
 4. retaliation
 5. replication
 6. answer
 7. mutuality isim
 8. reciprocation, retaliation
 9. responding; response; reciprocation; retaliation
 10. comparing, comparison; collating
 11. chanting in unison of Koranic passages by several hafiz

Turkish - Turkish

 1. Mücadele
 2. Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma
 3. Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.* Yüz yüze olmak
 4. Karşılık, karşılamak
 5. Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunmak
 6. Meşveret etmek, danışmak MUKÂBELE
 7. Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek MUKÂBELE
 8. Hapsetmek MUKÂBELE
 9. Sonraya bırakmak, tehir etmek MUKÂBELE
 10. KUBALE
 11. Camilerde kuran okunurken, hafızların da karşılıklı olarak ezbere kuran okumaları
 12. Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birarada kullanmak
 13. Karşı gelme, baş kaldırma
 14. Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi
 15. Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma
 16. Karşılık verme, karşılama, karşılık
 17. karşı karşıya getirme, karşılaştırma, karşılık verme mukâbele

Images

About This Word

  Word of the day nival

Favorites