mimari

listen to the pronunciation of mimari
Türkçe - İngilizce
architecture

Foreign countries have beautiful architecture. - Yabancı ülkeler güzel bir mimariye sahip.

There was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now. - O şirketin yeni bilgisayar mimarisi ile ilgili bir sorun vardı. Onlar şimdi bir iptal çılgınlığını gözden geçirecekler.

(Mimarlık) architectonic
(İnşaat) tectonical
architectural

Most of our business is derived from architectural competitions. - İşimizin çoğu, mimari yarışmalardan geliyor.

architectural, architectonic
(İnşaat) tectonic
architectual
archi
mimari akustik
architectural acoustics
mimari aydınlatma
(Mimarlık) architectural lighting
mimari beton
(İnşaat) architectural concrete
mimari fotoğrafçılık
architectural photography
mimari modeller
(Mimarlık) architectural models
mimari proje
(İnşaat) architectural project
mimari uygulama
architectural practice
mimari çizim
architectural drawing
mimari üslup
order
mimari açıdan
architecturally
mimari biçim
architectural style
mimari denetim
(Mimarlık) architectural supervision
mimari eleştiri
(Mimarlık) architectural criticism
mimari hacim
(Mimarlık,Teknik) architectural volume
mimari kontrol
architectural control
mimari kullanım
(Mimarlık) architectural use
mimari mühendislik
(Mimarlık) architectural engineering
mimari olmayan
(Mimarlık) non-architectural
mimari perspektif
(Mimarlık) architectural perspective
mimari progmramlar
architectural programs
mimari programlar
architectural programs
mimari sunuş tekniği
architectural rendering
mimari süs
(Mimarlık) architectural ornament
mimari tasarımlı evler
architect-designed houses
mimari tasarımlı mobilya
architect-designed furniture
mimari teklif
(Mimarlık) architectural proposal
mimari teknisyenler
(Mimarlık) architectural technicians
mimari terrakotta
(Mimarlık) architectural terracotta
mimari ve devlet
(Mimarlık) architecture and state
mimari ve iklim
(Mimarlık) architecture and climate
mimari ve rekreasyon
architecture and recreation
mimari ve tarih
(Mimarlık) architecture and history
mimari ve teknoloji
(Mimarlık) architecture and technology
mimari ve toplum
(Mimarlık) architecture and society
mimari yazım
architectural writing
mimari çalışma
tracery
mimari çözüm
(Mimarlık) architectural solution
dini mimari
religious architecture
geleneksel mimari
vernacular architecture
kentsel mimari
urban architecture
modern mimari
modern architecture
peyzaj mimari
landscape architecture
sivil mimari
(Mimarlık) civil architecture
askeri mimari
military architecture
bilgi yönetimi teknik mimari yapısı
(Askeri) technical architecture framework for information management
eski ve basit yunan mimari tarzı
doric order
etnik mimari
ethnic architecture
gotik mimari
gothicism
gotik mimari
Gothic architecture
mimari
interior decoration
mimari
interior design
mimari
decoration
müşterek istihkak tablosu; müşterek teknik mimari
(Askeri) joint table of allowances; joint technical architecture
postmodern mimari
postmodern architecture
rokoko tarzı (mimari)
rococo
sembolik mimari
(Pisikoloji, Ruhbilim) symbolic architecture
tarih ve mimari
(Eğitim) history and architecture
Türkçe - Türkçe
Yapı
Mimarlık
Yapı: "Marcel Proust'un bir Mikel Angelo hummasıyla meydana koyduğu o heybetli roman mimarisi karşısında gene böyle bir fütura kapılarak sindiğimi, ezildiğimi hissetmekteyim."- Y. K. Karaosmanoğlu
Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin
mimari
İç mimarlık
mimari