İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
mec-zir add into favorites
1 (C: Mecâzir) Deve boğazlayacak yer