Turkish - English

 1. scissors
 2. turnout
 3. pair of scissors
 4. shears
 5. leaf spring
 6. spring Otomotiv
 7. wye
 8. points
 9. a pair of scissors
 10. shear isim
 11. pair of scissiors
 12. scissor
 13. clippers
 14. switches
 15. scissors, clippers, clipper; shears; points, switches; spring
 16. scissors; shears
 17. (topçuluk) bracket
 18. switch
 19. (demiryolu) points
 20. rail. switch
 21. auto. spring (forming part of a vehicle's suspension)
 22. slang Shut your trap!/Shut up! (said to someone talking)
 23. clipper
 24. slang (a) pinch on one's cheek
 25. prop, shore (placed at an angle)
 26. (Zooloji) chela; pincer, pincher; claw
 27. junction

Turkish - Turkish

 1. sındı Ev ile ilgili
 2. MAKASS
 3. gaçı
 4. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi
 5. Çalma, kırpma
 6. Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni
 7. Üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı
 8. Uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demir yolu hatları. Üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı. Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi. Çalma, kırpma
 9. Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet
 10. Dirsek
 11. Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç
 12. Uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demir yolu hatları
 13. Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı
 14. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı: "Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını."- N. Cumalı

English - Turkish

 1. Switch,turnout Demiryolu

Images

About This Word

  Common Collocations makas almak
  Word of the day funambulism

Favorites