makas

listen to the pronunciation of makas
Türkçe - İngilizce
(Mühendislik) scissors

I sometimes use scissors as a can opener. - Bazen bir konserve açacağı olarak makas kullanırım.

She attacked him with a pair of scissors. - O, bir makas ile ona saldırdı.

clippers

Eh, do you know where the nail clippers that were here before are? - Eh, daha önce burada olan tırnak makasının nerede olduğunu biliyor musun?

Do you use fingernail clippers to cut your toenails? - Ayak tırnaklarını kesmek için tırnak makası kullanıyor musun?

turnout
switches
junction
(Otomotiv) spring
clipper
leaf spring
(demiryolu) points
(topçuluk) bracket
a pair of scissors
switch
(Zooloji) chela; pincer, pincher; claw
scissors; shears
scissors, clippers, clipper; shears; points, switches; spring
prop, shore (placed at an angle)
slang (a) pinch on one's cheek
slang Shut your trap!/Shut up! (said to someone talking)
rail. switch
auto. spring (forming part of a vehicle's suspension)
pair of scissors
{i} shear

Where are the garden shears? - Bahçıvan makasım nerede?

shears

Where are the garden shears? - Bahçıvan makasım nerede?

truss
pair of scissiors
scissor

I need a pair of scissors to cut this paper. - Bu kağıdı kesmek için bir makasa ihtiyacım var.

The scissors won't cut anything. - Makas bir şey kesmez.

wye
points
makas (demiryolu)
switch
makas alma
tweak
makas almak
pinch
makas değişimi
switch
makas değiştirmek
shunt
makas pres
(Mekanik) press brake
makas vurmak
cut
makas almak
to tweak
makas almak/geçmek
slang to pinch (someone's cheek)
makas ana katı
main leaf
makas arası
truss spacing
makas ateşi
mil . crossfire
makas açıklığı
truss span
makas desteği
equalizer saddle
makas değiştirme
shunting
makas değiştirme
switching
makas değiştirme kutusu
switch box
makas değiştirmek
to shunt
makas değiştirmek
switch
makas dili
switch rail
makas dili rail
switch rail, point rail
makas düzeni
trussing
makas hakkı remnants of cloth
(left after a garment has been cut out)
makas kavşak
scissor junction
makas kelepçesi
spring clamping collar
makas kilidi
point locks
makas kiriş
trussed girder
makas kiriş
(İnşaat) trussed beam
makas klipsi
spring clip
makas kolu
switch lever
makas kolu
points lever
makas kolu rail
switch lever
makas köprüsü
(tren) gantry
makas köprüsü (roket)
(Askeri) gauntry
makas köprüsü (roket)
(Askeri) gantry
makas küpesi
spring shackle
makas makinesi
shearing machine
makas merteği
main rafter
makas payı
1. (Terzi) seam allowance. 2. margin, spare amount, a little extra
makas pozisyonu
(Askeri) scissors position
makas sesi
snip snap
makas tezgahı
shearing machine
makas u cıvatası
spring u bolt
makas vaziyeti
(Askeri) scissors position
makas vidası
shear screw
makas vurmak
to cut, put the scissors to (cloth)
makas yaprağı
spring leaf
makas yaylı tandem
balance tandem
makas yayı yaprağı
(Otomotiv) spring leaf
makas yeri rail
crossover
büyük makas
shears
giyotin makas
guillotine shears
taş kağıt makas
(Oyunlar) Rock, Paper, Scissors: a common name for a popular two-person hand game. It may also be referred to as Paper, Rock, Scissors, or by other combinations of the three words. The game is often used as a selection method in a similar way to coin flipping or drawing straws to randomly select a person for some purpose. However, unlike truly random selections, it can be played with skill if the game extends over many sessions, as a player can often recognize and exploit the non-random behavior of an opponent
boru makas
tube truss
dengeleyici makas)
equalizer
dikey makas
vertical cutter
hedefi makas içine almak
bracket
hidrolik makas
hydraulic shearing machine
hidrolik makas
hydraulic scissors
kemerli makas
(İnşaat) arched truss
kollu makas
alligator shears
kollu makas
lever shears
konsol makas
(İnşaat) cantilever truss
pens makas
(Tıp) clamp chisel
siper -makas tertibatı
(Askeri) gripper edge/side lay
sürekli makas
continuous truss
tren makas bölgesi
switchyard
yaprak makas
spring leaf
yelpaze makas
fan truss
çelik makas
steel truss
ön makas
front spring
Türkçe - Türkçe
Üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı: "Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını."- N. Cumalı
Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi
Çalma, kırpma
Uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demir yolu hatları
Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni
Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı
Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet
Uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demir yolu hatları. Üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı. Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi. Çalma, kırpma
Dirsek
Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç
(Ev ile ilgili) sindi
(Osmanlı Dönemi) MAKASS
gaçı
makas hakkı
Makas payı
makas payı
Kumaş biçerken ihtiyat olarak bırakılan pay, makas hakkı
makas payı
Ölçüden fazla bırakılan veya fazlalığı hoş görülen miktar
Makas almak
makaslamak
İngilizce - Türkçe
(Demiryolu) Switch,turnout
makas