Turkish - English

 1. denim isim
 2. Jean isim
 3. jeans isim
 4. level
 5. grade İnşaat
 6. elevation
 7. altitude
 8. denims
 9. denim; jeans
 10. denim skirt
 11. (a pair of) jeans, blue jeans, or denims (trousers)

Turkish - Turkish

 1. Bir tür pamuklu kumaş
 2. Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge
 3. Mısır ve fasulye ağırlığını ölçmeye yarayan beş kiloluk ölçek
 4. Tahtadan yapılan, değişik ölçüde tahıl alabilen bir ölçek
 5. Yükseklik
 6. Bir noktanın, seçilen bir karşılaştırma yüzeyine göre yükseltisi
 7. Bir bilgiyi gösteren simgeler dizisi
 8. Bu kumaştan yapılan (giysi)
 9. Temel ile zemin arasındaki yükseklik
 10. Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen, tahtadan yapılmış bir ölçek
 11. Altı okka mısıra denk gelen ölçü birimi
 12. Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş

Images

About This Word

  Pronunciation /ˈkät/ /ˈkɑːt/
  Common Collocations kot pantolon
  Word of the day funambulism

History

Favorites