İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
kot more delete
Related:
kot ceket
kot farkı
kot iş tulumu
kot kumaş
kot kumaşı bir şey a..
kot pantalon
kot pantolon
kot rica ediyorum
 
kot
TR 
add into favorites
1 denim  isim
2 Jean  isim
3 jeans  isim
4 level
5 grade  İnşaat
6 elevation
7 altitude
8 denims
9 denim; jeans
10 denim skirt
11 (a pair of) jeans, blue jeans, or denims (trousers)
More results
12 Bir tür pamuklu kumaş
13 Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge
14 Mısır ve fasulye ağırlığını ölçmeye yarayan beş kiloluk ölçek
15 Tahtadan yapılan, değişik ölçüde tahıl alabilen bir ölçek
16 Yükseklik
17 Bir noktanın, seçilen bir karşılaştırma yüzeyine göre yükseltisi
18 Bir bilgiyi gösteren simgeler dizisi
19 Bu kumaştan yapılan (giysi)
20 Temel ile zemin arasındaki yükseklik
21 Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen, tahtadan yapılmış bir ölçek
22 Altı okka mısıra denk gelen ölçü birimi
23 Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
More results