kongre

listen to the pronunciation of kongre
Türkçe - İngilizce

kongre teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Congress The photo shows a group of the congress participants. - Fotoğraf bir grup kongre katılımcılarını gösteriyor.
convention The convention opened as planned. - Kongre planlandığı gibi açıldı.
conference
Congressional
assembly
session
kongre üyesi
congressman Write your congressman. - Kongre üyeni yaz.
kongre kütüphanesi
(Bilgisayar) library of congress
kongre merkezi
(Turizm) congress center
kongre üyeleri
(Politika, Siyaset) members of congress
kongre üyesi  
lame duck
kongre  
congress The photo shows a group of the congress participants. - Fotoğraf bir grup kongre katılımcılarını gösteriyor.
Kongre Gerekçe Kitabı
(Askeri) Congressional Justification Book
kongre ile ilgili
Congressional
kongre kararları
(Politika, Siyaset) act of congress
kongre kararı
act of congress
kongre sonrası tur
(Turizm) post-convention tour
kongre öncesi tur
(Turizm) preconvention tour
kongre üyesi
member of congress
Amerikan kongre binası
Capitol
fuar ve kongre merkezi
fair and congress center
Türkçe - Türkçe

kongre teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) Fr. Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Kurultay
Bir kuruluşun, temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultay
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı: "Sonradan öğrendim ki, bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş."- M. Ş. Esendal
Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir arada iken aldıkları ad
umumi kongre
Genel kongre
kongre