kongre

listen to the pronunciation of kongre
Türkçe - İngilizce
Congress

I'm following the plans made by congress. - Kongre tarafından yapılan planlara uyuyorum.

Both houses of Congress approved Jefferson's proposal. - Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

convention

The convention voted on the issue sixty times. - Kongre, konuyla ilgili altmış kez oylandı.

I always wanted to see an Esperanto convention before I die. - Her zaman ölmeden önce bir Esperanto kongresi görmek istedim.

conference
Congressional
session
assembly
kongre üyesi
congressman

Each congressman could vote. - Her kongre üyesi oy verebildi.

kongre kütüphanesi
(Bilgisayar) library of congress
kongre merkezi
(Turizm) congress center
kongre üyeleri
(Politika, Siyaset) members of congress
kongre üyesi  
lame duck
kongre  
congress
Kongre Gerekçe Kitabı
(Askeri) Congressional Justification Book
kongre ile ilgili
Congressional
kongre kararları
(Politika, Siyaset) act of congress
kongre kararı
act of congress
kongre sonrası tur
(Turizm) post-convention tour
kongre öncesi tur
(Turizm) preconvention tour
kongre üyesi
member of congress
kongreler
congresses

Esperanto congresses are very useful. - Esperanto kongreleri çok yararlıdır.

kongre üyesi
lame duck
Kongre merkezi
convention center
kongre merkezi
convention centre
Amerikan kongre binası
Capitol
fuar ve kongre merkezi
fair and congress center
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Kurultay
Bir kuruluşun, temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultay
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı: "Sonradan öğrendim ki, bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş."- M. Ş. Esendal
Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir arada iken aldıkları ad
umumi kongre
Genel kongre
kongre