Turkish - English

 1. armchair
 2. seat
 3. chair
 4. bench seat
 5. astr. Cassiopeia; Cassiopeia's Chair
 6. axilla Tıp
 7. cassiopeia's chair Astronomi
 8. cassiopeia Astronomi
 9. fauteuil
 10. axil
 11. auditorium
 12. stall isim
 13. stopper Askeri
 14. elbow chair
 15. easy chair
 16. stalls
 17. (parlamento) seat Hukuk
 18. armpit
 19. armchair, easy chair; armpit; flattery; stalls; support, protection; official position, chair
 20. dickie
 21. official position
 22. support
 23. sedile
 24. protection
 25. place
 26. arm-pit Botanik, Bitkibilim

Turkish - Turkish

 1. DIMN
 2. Eski düğünlerde damatla gelinin eve girerken konuklar arasından kol kola geçmeleri töreni
 3. Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye
 4. Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
 5. Yan destek
 6. Genel ev
 7. Evin çatı katındaki kenar bölümleri
 8. Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği halat
 9. Mısır ve buğday fidesinin yanlarından çıkan filizler
 10. Genel ev: "Burası Mesut Bey adında bir herifin koltuğudur."- H. R. Gürpınar
 11. Yapıcılıkta yan destek
 12. Eski düğünlerde damatla gelinin eve girerken konuklar arasından kol kola geçmeleri töreni: "Babamız, annemizi gelin geldiği ilk gün şu merdivenin alt başında karşılamış, 'koltuk' yapılmıştı."- H. C. Yalçın
 13. Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye: "Ta yan beline kadar gömüldüğü koltuğunun içinden ileriye doğru uzandı."- Y. K. Karaosmanoğlu
 14. Demirledikten sonra gemiyi iskeleye, rıhtıma veya başka bir gemiye bağlayan ip
 15. Koltuklama veya koltuklanma
 16. Yüksek mevki, makam
 17. Kenar, tenha yer
 18. Kayırma, destek
 19. Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer: "Gazetelerini bir koltuğunun altına koydu, zayıf kollarıyla kutulara sarıldı."- H. E. Adıvar

Images

About This Word

  Word of the day googolplex

Favorites