İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
kesme more delete
Related:
akan kanı kesme nokt..
akım kesme
alevle kesme
alttan kesme
altın sikke kesme
ağaç kesme
ağaç ya da çalı kesm..
bağlantı kesme
bağlantısını kesme
başak kesme makinesi
baş kesme bıçağı
baş kesme makinesi
baş kesme tertibatı
başını kesme
belli bir konuda müz..
bilet kesme
bilet kesme mahalli
bıçak kesme ucu
cereyan kesme
cereyan kesme kontağ..
diş kesme
domuz kesme
düz kesme
elektrik akımını kes..
elektriği kesme
eğri kesme aparatı
gaz ile kesme
kesme açısı
kesme hatası
kesme hızı
kesme imi
 
kes-me
TR 
add into favorites
1 cut  isim
2 nip  isim
3 interrupt
4 section  isim
5 cutting in
6 backspin
7 cutting of
8 amputation
9 sectio  Tıp
10 transection  Tıp
11 scission
12 shear  Nükleer Bilimler
13 severance  isim
14 elipping
15 shearing  isim
16 abscission  isim
17 truncation
18 tin snips
19 suppression
20 stoppage  isim
21 clip
22 cutting
23 tomy
24 trephination
25 fixed
26 shutoff
27 resection
28 kerf
29 cutback
30 curtailment
31 apostrophe
32 butchering
33 interception  isim
34 break
35 shears
36 killing
37 intersection
38 snipping
39 sector  Bilgisayar
40 flash piercing  Mekanik
41 lysis  Denizbilim
42 definite
43 cut, faceted
44 cin., television cut, change of scenes
45 sector of a circle
46 cube-shaped
47 fixed (price)
48 cutoff
49 crossing
50 blanking
51 piercing  Mekanik
52 cut off  Havacılık
53 slitting  Mekanik
54 discontinuation  isim
55 cutting; shears; sector; chop; cut; definite, fixed
56 clipping  isim
57 excision
58 cut-off
59 shutdown
60 miter cut
61 open cut
62 stop
63 immolation
64 incision
65kesmek cease
66kesmek fair
67kesmek fell  fiil
68kesmek drop
69kesmek slash  fiil
70kesmek to cut; to chop, to hew; to clip; to cut sth off; to cut sth down, to cut down (on sth); to dock; to sever; to cut, to stop, to cease; to discontinue; to disconnect, to cut off; to turn sth out, to turn sth off; to block; to shut up, to cut, to cut sth ou
71kesmek butcher  fiil
72kesmek abandon  fiil
73kesmek intersect
74kesmek sever  fiil
75kesmek lay off
76kesmek wrap up
77kesmek slice  fiil
78kesmek off cut
79kesmek determine
80kesmek chop  fiil
81kesmek chop off
82kesmek close down
83kesmek halt
84kesmek gride
85kesmek carve  fiil
86kesmek nip off
87kesmek shut down on
88kesmek shut down upon
89kesmek shut off
90kesmek divide
91kesmek shave  fiil
92kesmek saw off
93kesmek occlude  fiil
94kesmek poll  fiil
95kesmek prune  fiil
96kesmek slaughter  fiil
97kesmek snick  fiil
98kesmek assuage
99kesmek abridge
100kesmek remove
101kesmek cut something off
102kesmek bate
103kesmek blunt
104kesmek stem  fiil
105kesmek wrap it up
106kesmek break in on
107kesmek butt
108kesmek nick  fiil
109kesmek exscind
110kesmek discontinue  fiil
111kesmek disconnect  fiil
112kesmek dock  fiil
113kesmek dry up
114kesmek deaden  fiil
115kesmek crop  fiil
116kesmek cut back
117kesmek cut out
118kesmek excise  fiil
119kesmek kill  fiil
120kesmek knife  fiil
121kesmek lop off
122kesmek lop  fiil
123kesmek gash  fiil
124kesmek give over
125kesmek hack  fiil
126kesmek hew  fiil
127kesmek close  fiil
128kesmek rip
129kesmek (nefes) bate
130kesmek (saman vb) chaff
131kesmek (tırnak) pare
132kesmek (uzunluğuna) slit
133kesmek staunch
134kesmek (kan vb.) stanch
135kesmek (bilgisayar) truncate
136kesmek (biryerini) nick oneself
137kesmek (iştah vb) blunt
138kesmek break , interrupt , truncate , cut off , cut
139kesmek to cut, cut in two, cut off; to cut down (a tree)
140kesmek to deduct
141kesmek to turn off, stop the flow of (electricity, gas, water)
142kesmek to coin, issue (money)
143kesmek to cut (cards)
144kesmek to decide on, determine
145kesmek to interrupt; to put an end to, stop
146kesmek to slice, cut up
147kesmek to cut, wound by cutting
148kesmek to butcher, slaughter
149kesmek to take away, get rid of (pain, fever, thirst)
150kesmek to impede, hinder; to block
151kesmek shut out
152kesmek suspend
153kesmek turn
154kesmek turn off
155kesmek shorn
156kesmek ogle
157kesmek put a stop to
158kesmek turn out
159kesmek turn something off
160kesmek unmold  Gıda
161kesmek intercept
162kesmek call a halt  Konuşma Dili
163kesmek chuck up  Dilbilim
164kesmek turn something out
165kesmek cut across  deyim
166kesmek leave off  deyim
167kesmek interpel
168kesmek impute
169kesmek amputate
170kesmek barge
171kesmek to settle (something) quickly and finally. kesip attığı tırnak olamamak (Konuşma Dili) (for someone) to be nothing compared to (someone else). kesip biçmek (Konuşma Dili) to bluster, make idle threats
172kesmek to make hasty decisions
173kesmek slang to shut up, cut the cackle
174kesmek slang to cheat, swindle
175kesmek slang to shoot the bull, talk aimlessly. kesip atmak
176kesmek block
177kesmek call a halt to
178kesmek eye up
179kesmek get one's knife into
180kesmek hewed
181kesmek hewn
182kesmek cut something down
183kesmek cut over
184kesmek chop up
185kesmek cut down
186kesmek cut in
More results
187 İHAKE
188 AZB
189 TESBİL
190 kiru
191 kat
192 kiri
193 Kesin, değişmez, maktu
194 Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat
195 Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan:"Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay
196 Lokum. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi. İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum
197 Kesme işareti
198 Teneke, sac gibi şeyleri kesmek için kullanılan makas
199 Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
200 Enli ok
201 Kesmek işi
202 İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum
203 Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi
204 Lokum
205 Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia)
206kesmek Susmak
207Kesmek HEBR
208Kesmek GASN
209Kesmek FELY
210Kesmek FELH
211Kesmek HESM
212Kesmek KASM
213Kesmek FEKK
214Kesmek HİŞAM
215Kesmek KALM
216Kesmek KASL
217Kesmek HIDK
218Kesmek CEZF
219Kesmek SALM
220Kesmek HAFF
221Kesmek TA'TİL
222Kesmek ADB
223Kesmek FARS
224Kesmek BELT
225Kesmek CEZR
226Kesmek CEZM
227Kesmek KAVB
228Kesmek CEVB
229Kesmek FATM
230Kesmek KAZ'
231Kesmek TERR
232Kesmek TEFSA'
233Kesmek TEBTİT
234Kesmek İFRA'
235Kesmek CEDD
236Kesmek kırkmak
237Kesmek ŞERŞERE
238Kesmek TARR
239Kesmek ŞATBE
240Kesmek KISMAL
241Kesmek KEMŞ
242Kesmek TAKZİB
243Kesmek MENN
244Kesmek KESF
245Kesmek METR
246Kesmek TAHZİM
247Kesmek SALMA'
248kesmek Ameliyatla almak
249kesmek Verilecek şeyin bir bölümünü alıkoyup vermemek
250kesmek Belirtmek, kararlaştırmak
251kesmek Akımı durdurmak:"Şimdi belediye ile anlaşamayan müteşebbis cereyanı kesmiş."- S. F. Abasıyanık
252kesmek Para basmak
253kesmek Azaltmak, güçleştirmek. İskambil kâğıtlarında destenin üzerinden bir bölümünü kaldırıp öte yana koymak
254kesmek Hasta organı ameliyatla almak
255kesmek Geçişi önlemek
256kesmek Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek
257kesmek Ara vermek:"Bu üç zavallı bizden rahatsız oldular ve derslerini keserek çekildiler."- M. Ş. Esendal
258kesmek Düzgün parçalara ayırmak
259kesmek Dibinden ayırmak
260kesmek Bıçak, makas gibi bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak
261kesmek Kesici bir araçla yaralamak:"Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim?"- R. N. Güntekin
262kesmek Ucunu almak
263kesmek Son vermek, gidermek
264kesmek Hayvanın başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak
265kesmek Bölmek, ayırmak
266kesmek Yazıyı, filmi kısaltmak
267kesmek Alıkoyup vermemek
268kesmek Durdurmak
269kesmek Ara veya son vermek
270kesmek Basmak
271kesmek Azaltmak, güçleştirmek
272kesmek Gidermek
273kesmek Destenin üzerinden bir bölümünü kaldırıp öte yana koymak
274kesmek Başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak
275kesmek Kesici bir araçla yaralamak
276kesmek Rüzgâr, soğuk vb
277kesmek Uydurmak, yalan söylemek
278kesmek çok etkili olmak
279kesmek Birini yermek, kötülemek
280kesmek Oyuncuyu takım kadrosuna almamak
281kesmek Karşı cinsten birisini sürekli olarak süzmek, dikkatli bir biçimde bakmak
282kesmek Kısaltmak
More results