Turkish - English

 1. coat
 2. overlap
 3. sheath isim
 4. fairing
 5. facing isim
 6. overcast
 7. sheathing Mühendislik
 8. plating Mühendislik
 9. cladding İnşaat
 10. lining isim
 11. casing
 12. overrun
 13. mantle
 14. sheeting
 15. cowl isim
 16. encrustation isim
 17. upholstery
 18. layover
 19. incrustation isim
 20. covering isim
 21. plated sıfat
 22. enveloping isim
 23. covert
 24. veneering
 25. surfacing isim
 26. casement
 27. plate
 28. panelling
 29. veneer isim
 30. suffusion

Turkish - Turkish

 1. Kaplamak işi
 2. Mobilyacılıkta kullanılan çok ince ağaç levha
 3. Postaların üzerine boyuna kaplanan saç veya tahtalar
 4. Kalınlığı 5 mm den az, ince ağaç levha
 5. Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
 6. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
 7. Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat
 8. Denizcilikte, postaların üzerine boyuna kaplanan, teknenin su geçirmezliğini sağlayan saç veya tahtalar
 9. ince ağaç levha
 10. HAYK (Kaplamak)
 11. tutmak (Kaplamak)
 12. örtmek (Kaplamak)
 13. kuşatmak (Kaplamak)
 14. BAST (Kaplamak)
 15. Çepeçevre sarmak (kaplamak)
 16. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek (kaplamak)
 17. Doldurmak (kaplamak)
 18. Her yanını örtmek, istilâ etmek (kaplamak)
 19. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar (kaplamak)
 20. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak (kaplamak)
 21. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak (kaplamak)
 22. Her yanını örtmek, istila etmek. Çepeçevre sarmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık (kaplamak)
 23. Bastırmak (kaplamak)
 24. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak (kaplamak)
 25. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak (kaplamak)
 26. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek (kaplamak)
 27. Duygular için doldurmak (kaplamak)

Favorites

About This Word