İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
ahşap kaplama
alazlı kaplama
alevli kaplama
altın kaplama
altını kaplama
alçı kaplama
anodik kaplama
astar kaplama the la..
aynalı kaplama işi
ağaç kaplama
bakır kaplama
bağdadi kaplama
bez cilt kaplama
bindirme kaplama
bitümlü kaplama
blok kaplama
buz kaplama
daldırmalı kaplama
deri kaplama
duvardan duvara halı..
duvar kaplama levhas..
duvarı kâğıtla kapla..
dış kaplama
elektrikle kaplama
kaplama (uçak
kaplama birimi
kaplama diş
kaplama dış
kaplama gücü
kaplama kalınlığı
kaplama kerestesi
 
kap-la-ma
TR 
add into favorites
1 coat
2 overlap
3 sheath  isim
4 fairing
5 facing  isim
6 overcast
7 sheathing  Mühendislik
8 plating  Mühendislik
9 cladding  İnşaat
10 lining  isim
11 casing
12 overrun
13 mantle
14 sheeting
15 cowl  isim
16 encrustation  isim
17 upholstery
18 layover
19 incrustation  isim
20 covering  isim
21 plated  sıfat
22 enveloping  isim
23 covert
24 veneering
25 surfacing  isim
26 casement
27 plate
28 panelling
29 veneer  isim
30 suffusion
31 overlay  isim
32 coating  isim
33 lathing
34 skin  isim
35 revetment  isim
36 cover
37 pavement
38 covering, coating; plating; coat, plate; (diş) crowning; veneer; planking, planks; covered; coated; plated; crowned
39 (act of) covering or coating
40 lagging
41 dent. crown
42 plating; coating
43 coat; plate
44 (uçak) fairing
45 (bitki) overgrowth
46 (Denizcilik) planking, planks
47 covering one side of a quilt with a sheet
48 cap  Diş Hekimliği
49 strake  Askeri
50 over coat  Bilgisayar
51 covered; coated; plated
52 crown  Diş Hekimliği
53 crowning  Diş Hekimliği
54 retreading  Otomotiv
55 glazing  Gıda
56 encapsulation  Gıda
57 clothing  Gıda
58 plug
59 revetement
60 dressing
61 planks
62 coated
63 crowned
64 covered
65 encasement
66 infestation
67 membrane
68 liner
69 leaching
70 lathwork
71kaplamak shield  fiil
72kaplamak suffuse
73kaplamak clothe
74kaplamak canopy  fiil
75kaplamak cast over
76kaplamalar. veneers
77kaplamak case  fiil
78kaplamak bestrew  fiil
79kaplamak carpet  fiil
80kaplamak grass
81kaplamak incase
82kaplamak cake
83kaplamak bush
84kaplamak bespread
85kaplamak cope
86kaplamak thread  fiil
87kaplamak wreathe  fiil
88kaplamak becloud
89kaplamak jacket
90kaplamak comprise
91kaplamak fold
92kaplamak fill
93kaplamak include
94kaplamak cover to  Havacılık
95kaplamak pervade
96kaplamak spread
97kaplamak take  fiil
98kaplamak incrust  fiil
99kaplamak infest  fiil
100kaplamak line  fiil
101kaplamak floor
102kaplamak fleece  fiil
103kaplamak encrust  fiil
104kaplamak envelop  fiil
105kaplamak face  fiil
106kaplamak overgrow  fiil
107kaplamak sheet  fiil
108kaplamak smother in
109kaplamak smother with
110kaplamak sheathe  fiil
111kaplamak revet  fiil
112kaplamak overspread  fiil
113kaplamak overwhelm  fiil
114kaplamak (duvar kâğıdı) hang
115kaplamak (zar vb.) film
116kaplamak film over
117kaplamak (uçak) fair
118kaplamak (lastik teker) recap
119kaplamak (kitap) back
120kaplamak (koltuk) upholster
121kaplamak to cover, to cake; to coat; (metal) to plate; to face; to surround; to include, to comprise; to veneer; (diş) to crown; to envelop; to fill, to pervade; to take up
122kaplamak to cover, cover completely
123kaplamak pave
124kaplamak shroud
125kaplamak pack
126kaplamak overran
127kaplamak surround
128kaplamak clad
129kaplamak interpenetrate
130kaplamak take up
131kaplamak upholster
132kaplamak film
133kaplamak be beset by
134kaplamak to cover, encase
135kaplamak to plate; to coat; to veneer
136kaplamak to spread over, envelop
137kaplamak envelope
138kaplamak encompass
139kaplamak encase
140kaplamak daub
141kaplamak drape
142kaplamak surface
More results
143 Kaplamak işi
144 Mobilyacılıkta kullanılan çok ince ağaç levha
145 Postaların üzerine boyuna kaplanan saç veya tahtalar
146 Kalınlığı 5 mm den az, ince ağaç levha
147 Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat:"Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
148 Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
149 Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat
150 Denizcilikte, postaların üzerine boyuna kaplanan, teknenin su geçirmezliğini sağlayan saç veya tahtalar
151 ince ağaç levha
152Kaplamak HAYK
153Kaplamak tutmak
154Kaplamak örtmek
155Kaplamak kuşatmak
156Kaplamak BAST
157kaplamak Çepeçevre sarmak
158kaplamak Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
159kaplamak Doldurmak
160kaplamak Her yanını örtmek, istilâ etmek
161kaplamak Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek:"Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar
162kaplamak Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak
163kaplamak Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak
164kaplamak Her yanını örtmek, istila etmek. Çepeçevre sarmak:"Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık
165kaplamak Bastırmak
166kaplamak Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak
167kaplamak Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak
168kaplamak Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek
169kaplamak Duygular için doldurmak
More results