Turkish - English

  1. sister
  2. sis (kızkardeş)

Turkish - Turkish

  1. eme
  2. şvester
  3. cice
  4. bacı
  5. Bir kimsenin, kendinden küçük veya kendisiyle yaşıt olan bayan kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
  6. ama (Kızkardeş)
  7. abaş (Kızkardeş)
  8. UHT Hukuk (Kızkardeş)

Favorites

About This Word